-
Samfunn

Høyre lykkes i å være personlige

Cecilie Staude

Høyre lykkes i å være personlige i sin dialog på Facebook, men Twitterkontoen fremstår mer som en kringkastingskanal, sier Cecilie Staude.

Høyskolelektor Cecilie Staude tar pulsen på de politiske partiene og partiledelsenes bruk av sosiale medier under kommunevalgkampen 2015. Partiene som BIs høyskolelektor analyserer er Arbeiderpartiet (AP), Kristelig Folkeparti (KrF),  Fremskrittspartiet (FrP, Venstre (V), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Høyre (H) og Miljøpartiet de grønne (MDG).

Høyre er fortsatt i siget!  Likegyldigheten vi ofte ser hos andre partier er byttet ut med nysgjerrighet og et ønske om å involvere mennesker. Særlig på Facebook. Parti-kommunikasjonen tilføres også personlighet ved å signere kommentarene fra velgerne og dermed gjøre det klarere for folk at det er et menneske de snakker med og ikke en partilogo.


Les mer: SV og Lysbakken gir verdifull dialog

Erna Solberg skal ha ros

Men det er rom for forbedringer. Twitter har spor av å være kringkastingskanal og en del av tweetene er av kategorien «typiske partitweets». Men honnør til Høyre for også å invitere oss til diskusjon. Den rosen skal særlig Erna ha. Hun er blant de mest aktive partilederne på Twitter  - og har vært det lenge. Aktiviteten her blir en kontrast til en mer enveispreget personlig Facebook-side. Hun deltar dog av og til, takker for innspill og er slik sett langt i fra den verste.

Ikke funnet formen på Instagram

På Instagram har Høyre ennå ikke helt funnet formen. En del av  av bildene bærer preg av å være statiske og litt kjedelige. I liten grad kommuniserer bildene til førstegangsvelgere. Erna derimot byr mer på seg selv. Fra å være nærmest fraværende på bildene selv rundt valget i 2013, er hun nå med på mange av dem og gir oss et personlig innblikk hva hun holder på med i jobben sin.  Og det er jo bra – fordi en personliggjøring av kommunikasjonen blir stadig viktigere. Også for politikere.

Cecilie Staude analyserer følgende partier utover i valgkampen:

   Arbeiderpartiet (Ap) -                         30.08.15
   Fremskrittspartiet (FrP) -                   31.08.15
   Kristelig Folkeparti (KrF)  -                 01.09.15
   Venstre (V) -                                       02.09.15
   Senterpartiet (SP) -                            03.09.15
   Sosialistisk Venstreparti (SV) -           04.09.15
   Høyre (H) -                                          06.09.15
   Miljøpartiet de grønne (MDG) -          07.09.15
   Rødt -                                                  08.09.15

Publisert 4. september 2015

Du kan også se alle nyheter her.