-
Samfunn

MDG - stort parti i sosiale medier

Cecilie Staude

Miljøpartiet De Grønne er et stort parti i sosiale medier. De lykkes godt med å sette agendaen selv. Rasmus Hansson kan blir bedre på dialog, sier Staude.

Høyskolelektor Cecilie Staude tar pulsen på de politiske partiene og partiledelsenes bruk av sosiale medier under kommunevalgkampen 2015. Partiene som BIs høyskolelektor analyserer er Arbeiderpartiet (AP), Kristelig Folkeparti (KrF),  Fremskrittspartiet (FrP, Venstre (V), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Høyre (H) og Miljøpartiet de grønne (MDG).

Større enn de fleste partier

Miljøpartiet De Grønne er gode på flere arenaer. Det forholdsvis lille grønne partiet er nå større i sosiale medier enn flere andre partier på Stortinget. Partiet har på et vis kommet ut av intet og har fått lite mediedekning sammenlignet med etablerte partier.

Les mer: Høyre lykkes i å være personlige

På kort tid er det blitt et stort parti i sosiale medier, gjennom evnen til å sette agendaen selv - med egne saker. Det bidrar til større mangfold og bredde i å få ut hva partiet står for, og en tydelighet knyttet til hva partiet faktisk vil med sin politikk. Både Rasmus Hansson og Hilde Opuku er tilstede med private profiler på Facebook, og poster mange saker som omhandler partiets politikk også her.

Partiprofilene bør følge mer med

Men utvilsomt er partiet mer interessant å følge enn partiledernes personlige profiler. Her finner vi en kommunikasjonsform som i hovedsak er enveisorientert. Dette til tross for tidvise spørsmål fra velgere og andre følgere, så her gjelder det å følge bedre med på hva som kommer av henvendelser også på egne kontoer.

Når det gjelder Twitter er Rasmus Hansson ganske aktiv. Litt synd er det dog at han kjører mye monolog. Han burde brukt kanalen til i initiere mer meningsutveksling og debatt rundt partiets politikk.

Publisert 7. september 2015

Du kan også se alle nyheter her.