-
Samfunn

Slagsvold Vedum: Skaff deg Twitterkonto!

Cecilie Staude

Senterpartiet dreier kommunikasjonen sin i mer sosial retning, men partileder Slagsvold Vedum bør få seg egen Twitterkonto, sier Cecilie Staude.

Høyskolelektor Cecilie Staude tar pulsen på de politiske partiene og partiledelsenes bruk av sosiale medier under kommunevalgkampen 2015. Partiene som BIs høyskolelektor analyserer er Arbeiderpartiet (AP), Kristelig Folkeparti (KrF),  Fremskrittspartiet (FrP, Venstre (V), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, Høyre (H) og Miljøpartiet de grønne (MDG).

Velgerne etterspør mer video

Senterpartiet dreier kommunikasjonen sin i mer sosial retning. De går oftere i dialog, er nysgjerrige på hva velgerne mener, inviterer og involverer mer enn før. Innholdet som legges ut fremstår imidlertid ofte noe ensformig – og selv om partiet er blitt bedre på det visuelle, likner mye av billedkommunikasjonen på plakater. Hvor er bilder av folk i mer naturlige positurer? Og hvorfor prøver ikke Senterpartiet seg på å lage flere videoer? Velgerne etterspør det til og med!


Les mer: Trine Skei Grande er Twitterdronningen på Stortinget

På partilederens personlige Side postes det ofte lenker til saker han har skrevet andre steder. Et tips kan være å lage egne varianter av slike leserinnlegg -  tilpasset Facebook og brukerne der. Sannsynligheten for at engasjementet da blir større er ganske stor.

Reelle dialoger

Også på Twitter viser Senterpartiet nå sprekere takter! Der de tidligere nærmest brukte mikrobloggen som en ren kringkastingskanal for egen politikk, er partiet nå blitt en mye mer givende deltaker. Enveiskommunikasjon er erstattet av reelle dialoger med andre tvitrere, og antallet følgere har økt kraftig. 

Slagsvold Vedum har så vidt jeg kan se ingen Twitterkonto. Det synes jeg partilederen for Senterpartiet bør ha, når Twitter har utviklet seg til å bli nyhetsledende medium i Norge og bidrar til en mer kritisk og mangfoldig valgkamp.

Cecilie Staude analyserer følgende partier utover i valgkampen:

   Arbeiderpartiet (Ap) -                         30.08.15
   Fremskrittspartiet (FrP) -                   31.08.15
   Kristelig Folkeparti (KrF)  -                 01.09.15
   Venstre (V) -                                       02.09.15
   Senterpartiet (SP) -                            03.09.15
   Sosialistisk Venstreparti (SV) -           04.09.15
   Høyre (H) -                                          06.09.15
   Miljøpartiet de grønne (MDG) -          07.09.15
   Rødt -                                                  08.09.15

 

Publisert 2. september 2015

Du kan også se alle nyheter her.