-
Økonomi

Langsiktige utfordringer for statsbudsjettet

Statsbudsjettet preges av store utgiftsøkninger, og er de tilpasset de langsiktige utfordringene Norge står overfor, spør Rune Sørensen.

Det er de langsiktige utfordringene som dominerer bildet av statsbudsjett 2016, innleder professor Rune Sørensen sitt innlegg der han vurderer regjeringens budsjettforslag. Det er særlig fem ting som vil påvirke både inntekt- og utgiftssiden på statsbudsjettet:

  1. Oljepris og oljeinvesteringer og avkastninger på oljefondet
  2. Internasjonal skattekonkurranse
  3. Finansieringen av velferdsstaten på lang sikt
  4. Militære utfordringer: Trenger vi et mye sterkere forsvar
  5. Innvandring og asylsøkere

Se også Hilde Bjørnlands vurderinger: Statsbudsjett i en oljenedtur

Vi bruker 200 mrd kroner fra oljefondet til å finansiere utgiftsøkningene. Og utgiftsøkningene er store, sier Rune Sørensen og peker på noen eksempler:

  • alderspensjon +6,5%
  • regionale helseforetak +6,9%
  • forsvaret + 12,1%
  • politi og påtalemyndighet +7,1%

Spørsmålet er om dette er utgiftsøkninger som er tilpasset de langsiktige utfordringene Norge står ovenfor, spør Sørensen.

Den demografiske utviklingen, med en stadig voksende eldre del av befolkningen, stiller oss i en situasjon at for å finansiere de økte utgiftene må vi entene øke skattesatsene eller redusere de offentlige utgiftene. Med tanke på den internasjonale konkurranse om lave skattesatser vil en økning her være urealistisk, påpeker Sørensen.

For flere vurderinger se video over.

Publisert 11. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.