-
Økonomi

Statsbudsjett i en oljenedtur

Statsbudsjettet er godt tilpasset oljenedturen, bekrefter Hilde C. Bjørnland i sine faglige vurderinger av regjeringens budsjettforslag.

BIs faglige vurderer statsbudsjettet 2016

Ordskiftet før statsbudsjettet ble fremlagt var at mange burde få langt mer fra neste års statsbudsjett. Men det har heller aldri vært brukt så mye oljepenger som nå. Ser man på statsbudsjettets reelle underliggende utgiftsvekst er ikke årets statsbudsjett ellevilt, men det er det fjerde mest ekspansive vi har hatt siden 2002, forklarer professor Hilde Bjørnland.

Oljepengebruken har økt jevnt og trutt, og vi har blitt mer og mer oljepengeavhengige. Særlig under finanskrisen økte vi bruken av oljepengene, og disse utgiftene har ikke blitt reversert i ettertid. Bjørnland er enige at det er viktig å øke pengebruken i kriser, men tiltakene bør være reverserbare. Men det har ikke vært gjort, hevder Bjørnland.

Hva mener regjeringen om landets økonomiske status?

  • Oljeprisanslaget vil være på 440 NOK i 2016 og 474 NOK i 2017
  • Fastlandsveksten vil være på 1,8%
  • Arbeidsledigheten vil ha en topp i 2016 på 4,5%
  • Bruttoinvesteringer i olje og gass vil fortsette å falle de to neste årene med avtagende grad
  • Bruttoinvesteringer for bedrifter på fastlandet vil øke med 4,5% i 2016 og 6,7% i 2017

Se også foredrag med Ole Gjems-Onstad: Unødvendig skattereform

Budsjettet er i hvertfall motsyklisk

Bjørnlands kommentarer til budsjettet er at det nå hvertfall er motsyklisk.

  • Tiltakspakke for økt sysselsetting på 4 mrd: Investeringer i infrastruktur, forskning og innovasjon
  • Midlertidige tiltak (bra), men også midlertidige effekter. Løser ikke langsiktig omstilling
  • Viktig å reversere stimulansen dersom oljeprisen og veksten i økonomien tiltar (det skjedde ikke etter finanskrisen)

Publisert 10. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.