-
Økonomi

Unødvendig skattereform

Ole Gjems-Onstad

- En unødvendig skattereform som roter det til, er Ole Gjems-Onstads raske dom over regjeringens forslag for Statsbudsjettet 2016.

BIs faglige vurderer statsbudsjettforslaget

Selskapsskatten

I Norge er det en bred politisk enighet om at selskapsskattesatsen må ned. Konkurrentene våre i andre land har en lavere skattesats og Norge er inne i en omstillingsfase hvor det er grunn til å gi litt incentiver. Ole Gjems-Onstad mener det blir feil å kalle det skattelettelser i form av at vi skal gi noe til noen. Han mener vi må forholde oss til virkeligheten rundt oss, og Norge ligger etter det internasjonale nivået når det gjelder skattesatser.

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen ned til 25% i 2016 og 22% først i 2018, mens mange av de andre nordiske og europeiske landene allerede ligger på rundt 22% eller nede i 17%. Da er 25% veldig moderat, sier Ole Gjems-Onstad.

- Når du sammenligner med andre land, så ligger Norge klart langt dårligere an når det gjelder selskapsskattesatser - både nominelt og enda verre effektivt, og enda verre hvis du sammenligner spesielle skatteregimer.

Se video over hvor Ole Gjems-Onstad også vurderer forslagene for personskattesatsen, fradrag, utbyttebeskatning, rentebegrensingsregelen og formueskatt.

Publisert 9. oktober 2015

Du kan også se alle nyheter her.