-
Ledelse

Når sjefen lyver

Jan Ketil Arnulf

Noen løgner smitter mer enn andre. Hva gjør du når sjefen lyver?, spør Jan Ketil Arnulf.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Som alle vet er det galt å lyve. Ofte er det bare så fristende, så «etikk» er lettere sagt enn gjort. Det kan være tungt å si ting som de er. For ledere er dette et valg mellom optimisme og troverdighet. I det lange løp er kanskje troverdighet viktigst.

Vi lyver visstnok flere ganger om dagen, alle mann. Vi sminker sannheten, unngår å ta opp vanskelige ting, eller har ganske enkelt ulike oppfatninger. Ingen har monopol på virkeligheten, fordi den konstrueres gjennom fortellinger.

Trussel for medarbeidere

Noen løgner er likevel så grelle at de er forbudt, og kalles da svindel og bedrag. Selv det som ikke er uttrykkelig forbudt er ikke lov: Det er derfor vi har ordene «tillit» og «troverdighet», lederes viktigste legitimitet.

Medarbeiderskap derimot, er knyttet til lojalitet. Derfor er ledere som lyver en trussel for medarbeiderne: Den som påpeker at sjefen lyver, framstår som illojal. En sånn blir fort mistenkt som den egentlige synderen. Antakelig er det mange som tier om sjefens løgner. Temaet er simpelthen for risikabelt.

Sier noe og gjør noe annet

Hverdagens mange små løgner er mindre farlige innenfor bedriftens fire vegger. Her bidrar de mest til fenomenet organisasjonshykleri: Man sier noe og gjør noe annet.

Forskning på organisasjonslæring har identifisert dette som en utbredt og viktig årsak til manglende utvikling. Sannhetsgehalten i kommunikasjonen mellom ulike nivåer blir tatt med en klype salt og virkningen på organisasjonen blir naturligvis deretter.

 

Når løgnen blir giftig

Det er når løgnen omfatter kundene eller brukerne at dette blir skikkelig giftig for medarbeideren selv. Sett at sjefen lyver friskt vekk til en medarbeider om hva som kan leveres til kundene.

Sannhetens time kommer i møtet med kundene, der medarbeideren har valget mellom illojalitet eller å bli delaktig i sjefens løgn. Ledere som lyver er dermed mer giftig enn andre løgnere. Medarbeideren har ingen trygge steder å gå til.

Destruktive ledere

Vi som jobber med ledelse blir ofte spurt hvordan man skal takle en farlig og destruktiv leder. Det korte svaret er at det kan du ikke. Den eneste sikre utveien er å komme seg bort.

Alt man kan håpe på, er det tyske ordtaket at «løgner har korte bein»: Selv ikke ledere kommer langt med å spille bort sin egen troverdighet. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar om ledelse i Dagsavisen 2. november 2015.

 

Publisert 2. november 2015

Du kan også se alle nyheter her.