-
Ledelse

Hjelpsomhet på jobb

Øyvind Kvalnes

Forskning viser at hjelp i arbeidslivet er gunstig både for enkeltindivider og for fellesskapet. Det å stille opp for andre, har en positiv effekt.

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder filosof Øyvind Kvalnes foredraget "Hjelpsomhet på jobb - Hvorfor og hvordan?"

Organisasjoner hvor det er normalt å hjelpe hverandre, ser ut til å klare seg bedre enn konkurrentene sine. Kunnskap om hva det er som motiverer folk til å hjelpe, og de positive konsekvensene av hjelp, kan gjøre ledere bedre rustet til å stimulere støttende adferd i egne rekker.

Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. I høst har han gitt ut boken Hjelp: Hvordan gjøre en positiv forskjell for andre.

Foredraget hans til denne Lederens Verktøykasse ble tegnet på direkten av Esther Buchmann, en ekspert på såkalt «scribing».

Publisert 17. desember 2015

Du kan også se alle nyheter her.