-
Ledelse

Har sjefen din selvinnsikt?

Jan Ketil Arnulf

Lederes vurderinger av seg selv henger ofte dårlig sammen med andres oppfatninger. Hvordan oppstår selvinnsikt?

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Manglende selvinnsikt har vært et evig samfunnsproblem. «Kjenn deg selv,» anmodet Sokrates i antikkens Hellas. Den kinesiske generalen Sun Zi oppfordret oldtidens hærførere til det samme. Selvinnsikt er nødvendig, sa general Sun, fordi den som bare kjenner fienden og ikke seg selv vil tape annethvert slag.

Finnes det vitenskapelig belegg for så store ord?

Lederforskningen ser ut til å gi Sun Zi helt rett. Mange blir ledere til tross for lite selvinnsikt, og det gir plagsomme konsekvenser: Ledere som synes bedre om sin egen lederstil enn medarbeiderne presterer generelt dårligere enn andre, har mindre effektiv lederstil og liten påvirkning på andre, samt roter seg oftere opp i tverrkulturelle problemer.

Oppblåste vurderinger

Selvinnsikt er lite presist hos folk flest. Vurderinger av oss selv pleier å være oppblåst, uinformert og fordreid i retning av sosial ønskverdighet.

Lederes egenvurderinger henger dårlig sammen med andres oppfatninger, mens de andres vurderinger av lederen (kolleger, overordnede og underordnede) vanligvis er mer samstemte. Lederes egenvurderinger er også mindre nøyaktige enn andres sammenlignet med objektive kriterier.

Sperre mot selvinnsikt

Den viktigste sperren mot selvinnsikt er at tilbakemeldinger gjør vondt. Folk flest, og særlig ledere, har mange utveier for å avvise tilbakemeldinger. Noen ganger går mottakeren av tilbakemeldinger til motangrep. Sokrates ble dømt til å begå selvmord. Omgivelsene vet ofte hva som er farlig å si, og unngår oppriktig tilbakemelding. Jo høyere stilling, jo mer fordreid blir lederens selvbilde.

Dette er ikke bare et spørsmål om moral, men også om nevrobiologi. Det er ikke lett for hjernen å produsere atferd og overvåke den samtidig. Det er derfor mange grunner til at vi ikke kjenner oss selv. Omtrent hvert tredje tilfelle av tilbakemelding gjør prestasjoner verre, i stedet for bedre.

Kunnskap er den beste motgift

Den viktigste grunnen til dårlig selvinnsikt kalles «inkompetent og uvitende om det»: Det du ikke kan, vet du oftest ikke. Jo mer du vet, jo mer vet du om dine egne begrensninger. 

Kunnskap om ledelse er den beste motgiften mot dårlig selvinnsikt. Systematisk og bred utvikling av lederkompetanse i organisasjoner er en god investering. Ledelse er for viktig til å overlates til ledere.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel om arbeidsliv i Dagsavisen 25. januar 2016 med overskriften «Selvinnsikt».

Publisert 25. januar 2016

Du kan også se alle nyheter her.