-
Ledelse

Ledelse for en ny tid

Jan Ketil Arnulf

Å jakte på en universaloppskrift på ledelse er dødfødt. Gå derfor ut og eksperimenter med egen ledelse, utfordrer Jan Ketil Arnulf.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

«Den edle villmann» er en kjent blindgate i sosialvitenskapene. Dette var tanken om at mennesket har en opprinnelig og harmonisk urtilstand som ble forvrengt av kulturell innvirkning. Det har selvsagt aldri eksistert mennesker uten kultur. Folk kan bare overleve ved å samarbeide innenfor kulturelle fellesskap.

På samme vis har folk lett for å tro at begrepet «ledelse» inneholder en kjerne av noe egentlig som alltid har vært der, og at det til og med finnes «fødte ledere». Dette er like misforstått som å tro på den edle villmann.

Ledelse - en nyvinning

Om menneskets natur har en kjerne, må det handle om at vi lager verktøy – og at vi stadig fornyer dem. Våre samarbeidsformer har vært like innovative som verktøyene vi utvikler.

Selve begrepet «ledelse» er i seg selv en nyvinning, en kulturell oppfinnelse som kom med den industrielle revolusjon og finansiell innovasjon slik som aksjeselskapet.

Ingen – hverken forskere eller lekfolk – er enige om hva ordet «ledelse» egentlig betyr, og meningen varierer også mellom ulike nasjoner. Ordet «ledelse» er noe vi skaper, og som vi ikke er ferdige med å skape.

«Arbeid» var en gang enkel og konkret dyrking av mat som kom opp fra bakken eller havet. Nå har det blitt globalt, virtuelt og mangfoldig.

Arbeid forandrer seg

Arbeid forandrer seg hele tida fordi forutsetningene endres – verken teknologier, økonomi eller kunnskap er konstante. Dermed endres måter vi tar beslutninger på, kommuniserer dem og skaper oppslutning og samarbeid.

Et par eksempler: Delingsøkonomien har allerede forandret hvordan ressurser gir avkastning (tenk Uber, AirBnB og Crowdfunding). Automatisering og 3D-printing forskyver maktforhold i industrien.

Ikke minst har begrepene «global» og «lokal» begynt å endre seg gjennom den pågående folkevandringen, samtidig som Big Data og strømmetjenester definerer nye «stammer» – grupper av kunder og publikum – nesten uavhengig av fysisk lokalisering.

Å jakte på en universaloppskrift på ledelse er like dødfødt som å jakte på et universelt dataprogram: Morgendagens vinner får det beste ut av morgendagens komponenter.

Derfor vil jeg oppfordre deg til å gå ut og eksperimentere med egen ledelse.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel om arbeidsliv i Dagsavisen 29. desember 2015 med overskriften "Framtidas ledelse".

Publisert 8. januar 2016

Du kan også se alle nyheter her.