-
Ledelse

Lederskap etter en krise

Øyvind Kvalnes

Ledelse etter en etisk krise handler ofte om å motstå presset om å lage flere regler, skriver Øyvind Kvalnes.

KOMMENTAR: Øyvind Kvalnes om smutthullsetikk

Forsvaret kom under lupen etter en episode i 2011 hvor en kvinnelig soldat ble beordret til å bade naken og foreta intimvask foran 30 mannlige medsoldater. Hun ga klart uttrykk for at dette gikk langt utenfor hennes intimgrenser. Offiseren sto på sitt.

Han fikk refs for handlemåten sin. Den formelle reaksjonen er senere trukket tilbake. Ingen regler og lover endres i kjølvannet av saken selv om oppførselen til offiseren vurderes som kritikkverdig, både fra politisk hold og internt i Forsvaret.

Hvorfor fører ikke denne dramatiske hendelsen til en regelendring?

Rop etter regelendring

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen forklarer i Aftenposten: «Mitt prinsipp er at vi ikke lager en regel for hver eneste situasjon eller sak. Vi forvisser oss nå om at våre ledere, eldre og unge, bruker vårt verdigrunnlag. At de har sunne holdninger, at de respekterer individet, og ikke foretar beordringer som er imot de normer som samfunnet vårt etterlever. »

Den fornærmede soldaten uttrykker skuffelse over at Forsvaret ikke tilføyer en regel som kan forebygge gjentagelse. Til NRK sier hun: «Jeg synes at det setter dem i et dårlig lys med tanke på at de vil ha inn flere jenter i Forsvaret. » Dette er en forståelig reaksjon fra en som er rammet av urimelighet, og sympatisører vil også tenke at regelendring er på sin plass.

Jeg mener derimot at forsvarssjefens linje er eksemplarisk.

Kan lære av Forsvaret

Ledere som skal komme med mottrekk i kjølvannet av etiske kriser i egen organisasjon, kan trekke lærdom fra Forsvarets handlemåte her.

Når noen har begått et etisk overtramp ved en arbeidsplass, oppstår det gjerne et press for å formulere nye regler. Antagelsen synes å være at et overtramp synliggjør en mangel i gjeldende regelverk.

For å hindre at dette skjer om igjen, gjelder det å presisere en gang for alle at slik adferd ikke er akseptabel. En ny regel blir født. Ingen ledere eller medarbeidere skal senere kunne si at de oppfattet denne adferden som riktig, med den begrunnelse at den ikke utgjør noe regelbrudd.

Grunnlag for smutthullsetikk

Ulempen med denne reaksjonsformen, er at den danner grunnlag for smutthullsetikk. Den går ut på å tenke at alt som ikke står i regelverket, er tillatt. Du kan være lojal mot regelverket, og slippe unna med handlinger som i og for seg er tvilsomme, men som regelmakerne ikke har fanget opp enda.

Jo mer detaljert et etisk regelverk er, desto større er risikoen for at det oppstår smutthullsetikk. Det internasjonale regelverket for etikk blant revisorer er på mer enn 150 sider, og dokumentet eser ut for hver nye utgave. Dette er trolig fordi det siden sist har vært noen kreative revisorer som har funnet noen smutthull som må tettes igjen.

Med denne innstillingen til etikk, er det sannsynlig at aktørene vil fortsette å lete etter løsninger som i og for seg er betenkelige, men som regelmakerne ikke har fanget opp enda.

Svekker sunn fornuft og dømmekraft

Smutthullsetikken kjennetegnes ved en ubalanse mellom regler og retningslinjer på den ene siden, og anvendelse av skjønn på den andre.

En slik etikk er egnet til å svekke statusen til sunn fornuft og dømmekraft på en arbeidsplass. Det å oppføre seg anstendig overfor kolleger, leverandører og kunder reduseres til å være ren regelfølging.

Når Forsvaret bevisst lar være å utvide regelverket sitt, innebærer det en ansvarliggjøring av egne folk. De må være istand til å vurdere hva som er rett og galt i kritiske situasjoner, uten å ha fasiten i form av et regelverk i lommen.

Det eksisterer noen allmenne forventninger om å oppføre seg anstendig og behandle kolleger og andre personer med respekt, og mer trengs ikke. Ved tvil og usikkerhet, snakk med noen du stoler på. ledere som står imot regelpresset, markerer eksemplarisk tillit til holdningene og vurderingsevnen til folk i egen organisasjon. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 22. februar 2016 med overskriften "Smutthullsetikk".

 

Publisert 23. februar 2016

Du kan også se alle nyheter her.