-
Ledelse

Global ledelse

Jan Ketil Arnulf

Hva betyr global ledelse? Hvorfor bør ledere for norske virksomheter tenke globalt? Jan Ketil Arnulf snakker om lederidentiteter og kulturambassadører.

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder professor Jan Ketil Arnulf foredraget "Globale ledere".

Hvilke muligheter åpner seg for ledere som tenker globalt, spør Jan Ketil Arnulf. Han mener global ledelse er å måtte gå inn i det ukjente og at globale ledere må se på seg selv som oppdagelsesreisende. Det betyr også at du må skape din egen identitet som leder. Det blir feil å tro at din lederidentitet er noe som er pålagt deg av systemene rundt deg. Særlig når du skal lede på tvers av noe.

Hovedpoengene i Arnulfs foredrag kan oppsummeres i følgende fire punkter:

  1. Ha en strategi
  2. Tenk på utenlandske kontakter som et læringsprosjekt
  3. Ledere bør jakte etter sin egen identitet, og ikke tro på at den finnes på forhånd
  4. Sats på kulturambassadører

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Fri deltakelse.

Publisert 29. mars 2016

Du kan også se alle nyheter her.