-
Ledelse

Morgenheisen

Øyvind Kvalnes

Hvordan løfte folk som er nedtrykt når de kommer på jobb? Ta dem med på en tur i morgenheisen, oppfordrer Øyvind Kvalnes.

KOMMENTAR: Øyvind Kvalnes om ledelse

Morgenheisen er et begrep som jeg har lært av to ledere ved et sykehjem i Helgeroa. De bruker det til å beskrive hvordan de løfter folk som er nedtrykte når de møter på jobb om morgenen. Det er nesten alltid noen som har stått opp med feil fot og har et eller annet som plager dem.

Disse lederne er på plass for å sjekke om det er noen som trenger å ta morgenheisen: En prat om hva det er som tynger, et par lyttende ører og noen oppmuntrende ord med på veien inn i arbeidsdagen.

Blåste nytt liv i organisasjonen

Kristine Borvik og Helén Norlin overtok ledelsen av Søbakken sykehjem i 2011. Dette var en arbeidsplass i krise, med høyt sykefravær og stor intern misnøye med arbeidsmiljøet. De nye lederne klarte på forbløffende kort tid å blåse nytt liv i organisasjonen.

Sammen med kollega Arne Carlsen har jeg undersøkt hva disse lederne gjorde som kunne skape en så positiv endring så kjapt. Borvik og Norlin lyktes ved å bruke en rekke energiskapende grep i form av smil, latter og noen doser galskap.

Ekstra dose energi

Morgenheisen inngikk i repertoaret deres. De brukte blikket til å se om det var medarbeidere som trengte en ekstra dose med energi ved starten på arbeidsdagen. Den positive effekten av slike tiltak er godt dokumentert i forskning, blant annet hos Jane Dutton i i boken Energize Your Workplace: How to Create and Sustain High-Quality Connections at Work.

Hva er motivasjonen bak morgenheisen? Den kan høres ut som en handling for å være snill og grei mot egne ansatte, en form for myk ledelse. Men det ligger også en kalkulert nyttevurdering i bunnen.

De to lederne i Helgeroa forteller at de er bevisste på at både godt og dårlig humør smitter. En person som er nedfor og lei kan spre negative vibrasjoner hos kollegaene sine. Derfor er det viktig å få dem inn i morgenheisen før de starter kjedereaksjoner av negativitet på arbeidsplassen.

Humør smitter

Jeg har snakket med topptrenere i fotball om morgenheisen. De kjenner seg igjen. Stemningen på mandag morgen etter et tap i helgen, kan være blytung. En trener fortalte meg at han måtte flytte kontor for å begrense egen jobb med å styre morgenheisen i klubben. I begynnelsen hadde han kontor sammen med administrasjonen. Dette var et knippe mennesker som også var lidenskapelige tilhengere av klubben.

Mandag morgen etter et tap kunne det derfor være en særdeles dyster stemning på jobb. Treneren ble sittende med ansvaret for å lede både spillerne og administrasjonen ut av mandagsmørket. Det ble for mye for en person. Han byttet kontor for å slippe å møte de deprimerte ansiktene til daglig leder og hans gjeng dagen etter et nederlag. På den måten fikk han frigjort energi til å løfte den gruppen som han tross alt var ansatt for å jobbe med, nemlig spillerne.

Trengs på alle arbeidsplasser

Morgenheisen trengs på alle arbeidsplasser. Begrepet er klekket ut ved et sykehjem, men kan være verdifullt for arbeidsmiljøet i en hvilken som helst privat eller offentlig virksomhet.

Mennesker er relasjonelle vesener. Det betyr mye for egen innsats om vi er omgitt av positiv eller negativ sosial energi. Så gjelder det å holde et øye med heisførerne også, slik at de ikke brenner seg ut på å løfte andre.

Trolig er det en fordel om rollen med å være en buffer mot spredning av nedstemthet går på rundgang, så det ikke er den samme personen som alltid stiller opp og tar imot. Da er sjansene større for at morgenheisen blir en del av kulturen, og ikke forsvinner om akkurat denne lederen eller medarbeideren blir borte. 

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Kapital nr. 2-2016.

 

Publisert 11. mars 2016

Du kan også se alle nyheter her.