-
Samfunn

Fra skyggenes dal til media-yndling

Harald Espeli

Riksrevisjonen, som i år runder 200 år, har erobret en posisjon som offentlig refser og media-yndling. Slik har det ikke alltid vært.

BI FORSKNING: Riksrevisjonen 200 år (1816-2016)

22. juni 1816 valgte Stortinget sine fem første statsrevisorer. Valget av dette første revisorkollegiet markerer startpunktet for Riksrevisjonens 200 år lange historie.

Forsker 1 Harald Espeli ved Handelshøyskolen BI har sammen med historiker Yngve Nilsen skrevet historien om Riksrevisjonens 200 år fra 1816 til 2016. 

Forfatterne viser hvordan økonomiske misligheter i statsforvaltningen skapte behov for en statlig revisjon. Norges fem første statsrevisorer skjøttet oppgaven som bigeskjeft, og stod selv for Statsrevisjonenes kontrollvirksomhet helt frem til 1870-årene.

– Man kan ikke annet enn å bli imponert over omfanget av deres arbeid, sa Harald Espeli da boken «Riksrevisjonen 1816-2016» ble lansert 19. mai 2016 på et seminar i regi av Riksrevisjonen.

Espeli og Nilsen beskriver hvordan Riksrevisjonen ble organisert og arbeidet, og diskuterer årsakene til at institusjonens betydning har variert så mye gjennom sin 200 historie.

Boken gir også innblikk i det som ifølge forfatterne er den eneste virkelige store krise i institusjonens historie, som utspant seg fra 1923 til 1924.

På tampen av 1923 startet straffesaken mot Otto Kristofersen, som var den ene av to ekspedisjonssjefer i Statsrevisjonen (forløper til Riksrevisjonen). Han ble tiltalt for forsettelige tjenesteforsømmelser og grov uforstand i tjenesten. Saken handle om et skattekrav på en million kroner som var blitt foreldet på grunn av manglende administrative rutiner i ekspedisjonssjefens avdeling. Straffesaken avdekket at Statsrevisjonen manglet de mest elementerære administrative rutiner, for ikke å snakke om internkontroll.

Ved 200-årsjubileet fremstår Riksrevisjonen som en sentral premissleverandør for Stortingets arbeid og for den offentlige debatten om statlig organisering og ressursbruk.

Espeli, Harald og Yngve Nilsen (2016): Riksrevisjonens historie 1816-2016. Fagbokforlaget.

 

Publisert 25. mai 2016

Du kan også se alle nyheter her.