-
Ledelse

Hvordan bli en bedre sjef?

Jan Ketil Arnulf

Hør professor Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI fortelle hvordan man kan bli en bedre leder for sine medarbeidere. Lytt mer, er oppfordringen fra Arnulf.

- Sjefer og ledere har som hovedoppgave å gjøre jobben meningsfull for folk rundt seg, og å skape mening for de ansatte.

Vi har derfor tre væremåter som gjør at ledere ofte blir bedre:

Det første punktet en er å være opptatt av medarbeiderne. Ledelse handler om medarbeiderne, og ikke om lederen, og dette er en feil mange gjør. Først medarbeiderne, og så deg selv, påpeker Arnulf, før han fortsetter:

- Det viktig å være opptatt av hvordan medarbeiderne tenker om verden. Det er helt vesentlig at lederen og medarbeideren er i samme verden. Det er mange som tenker helt egne tanker, og som blir veldig overrasket når de oppdager hva medarbeiderne egentlig tenker.

Det siste rådet at hvis man skal gi folk råd, og hvis man ønsker å påvirke andre – så er faktisk lytting den beste måten å gjøre det på.

- Store ører og liten munn. Medarbeidere oppfatter ledere bedre hvis de er flinkere til å lytte, avslutter Jan Ketil.  

Publisert 31. mai 2016

Du kan også se alle nyheter her.