-
Ledelse

Ledelse av kreativitet

Miha Skerlavaj

Kreative ideer blir ikke alltid omsatt i nye produkter eller nye tjenester. Hva kan ledere gjøre for utnytte potensialet i veldig kreative ideer?

Innovasjon krever både at det skapes nye ideer, og at disse ideene omsettes i nye produkter og tjenester og smartere måter å gjøre ting på.

Å være god på å komme opp med nye ideer er ikke alltid det samme som å være god på innovasjon. Mange radikale og kreative ideer avgår en stille død.

For mer les: Tar du sjansen på sprø ideer?

Miha Škerlavaj har sammen med forskerne Matej Cerne og Anders Dysvik gjort en studie der de finner at organisasjoner som har ansatte som kommer opp med mange ideer og radikale ideer, ikke er spesielt gode til å støtte opp om ideene slik at de kan settes ut i livet.

Det kan bli for mye av det gode.

Se video fra Lederens Verktøykasse og hør hans råd om hva som skal til for å utnytte potensialet i kreative ideer. Videoen er på engelsk.

Publisert 12. mai 2016

Du kan også se alle nyheter her.