-

Bankene tar i bruk teknologi på ulike måter. Har teknologi gjort kundene mer fornøyde? – Nei, fastslår professor Fred Selnes ved BI.

BI Forskning: Teknologi i bankene

Bankene har investert store beløp i nye teknologiske løsninger. Teknologi har typisk vært brukt i produksjon og automatisering av tjenester. Målet har blant annet vært å få ned kostnadene i produksjonen.

Gjennom de siste årene har bankene satset sterkere på å bruke teknologi ut mot kundene.

- Det er spennende å se hvordan bankene tar i bruk teknologi for å endre kundeopplevelsen. Bankene tar i bruk teknologi på svært ulike måter, sier Fred Selnes, som er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Har bankene lykkes med å gjøre kundene sine mer fornøyde og lojale ved sin bruk av teknologi?

– Nei, svarer Selnes kontant.

Bankene har ifølge Selnes i for stor grad overlatt til teknologene å bestemme hvilke kundebehov som skal dekkes. – Bankene tar i bruk teknologi uten å ha en dyp forståelse av hvordan teknologien kan bidra til å bygge posisjoner og merkevarer for bankene.

Hva kan så bankene gjøre for å bruke teknologi til beste for kundene? Hvor kan bankene hente inspirasjon fra? Finnes det banker som har skjønt hvordan teknologi kan brukes for å ta en posisjon i markedet? Hva vil skje i banknæringen de neste årene? Vil storbankene lykkes med å forsvare posisjonene sine? Kan vi vente oss nye aktører inn i bransjen?

Nysgjerrig? Se videointervju med professor Fred Selnes ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på