-
Samfunn

Bruker bankene teknologi til beste for kundene?

Fred Selnes

Bankene tar i bruk teknologi på ulike måter. Har teknologi gjort kundene mer fornøyde? – Nei, fastslår professor Fred Selnes ved BI.

BI Forskning: Teknologi i bankene

Bankene har investert store beløp i nye teknologiske løsninger. Teknologi har typisk vært brukt i produksjon og automatisering av tjenester. Målet har blant annet vært å få ned kostnadene i produksjonen.

Gjennom de siste årene har bankene satset sterkere på å bruke teknologi ut mot kundene.

- Det er spennende å se hvordan bankene tar i bruk teknologi for å endre kundeopplevelsen. Bankene tar i bruk teknologi på svært ulike måter, sier Fred Selnes, som er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Har bankene lykkes med å gjøre kundene sine mer fornøyde og lojale ved sin bruk av teknologi?

– Nei, svarer Selnes kontant.

Bankene har ifølge Selnes i for stor grad overlatt til teknologene å bestemme hvilke kundebehov som skal dekkes. – Bankene tar i bruk teknologi uten å ha en dyp forståelse av hvordan teknologien kan bidra til å bygge posisjoner og merkevarer for bankene.

Hva kan så bankene gjøre for å bruke teknologi til beste for kundene? Hvor kan bankene hente inspirasjon fra? Finnes det banker som har skjønt hvordan teknologi kan brukes for å ta en posisjon i markedet? Hva vil skje i banknæringen de neste årene? Vil storbankene lykkes med å forsvare posisjonene sine? Kan vi vente oss nye aktører inn i bransjen?

Nysgjerrig? Se videointervju med professor Fred Selnes ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 28. juni 2016

Du kan også se alle nyheter her.