-
Samfunn

Er du bevisst på samfunnsansvar?

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Befolkningen sier de er opptatt av bærekraftig utvikling, men endrer ikke atferd. Bedrifter derimot kan iverksette tiltak som er mer lønnsomme, bærekraftige og miljøvennlige.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen om samfunnsansvar

Folk flest er opptatt av miljø og vil bidra til bærekraftig utvikling – altså at vi ikke bruker opp ressurser og ødelegger jorda for de neste generasjoner. Problemet er ofte at vi ikke følger opp det vi synes er viktig – altså at det er et gap mellom holdninger og atferd. 60% av oss sier for eksempel at vi synes kildesortering er viktig. Men, hvor mange tror du faktisk sorterer søppelet sitt? Det er bare 40% av oss.

Samtidig kaster vi bare mer og mer. Avfall per person økte faktisk med 70% fra 1995-2010.

Vi kaster altså nesten dobbelt så mye som før århundreskiftet.

Avfall og utslipp er kanskje noen av de største utfordringene til bærekraftig utvikling. Den gode nyheten er jo at avfall representerer viktige ressurser. Det å redusere avfall og øke gjenbruk og resirkulering kan være meget lønnsomt – om man gjør det på en riktig måte.

Førsteamanuensis Caroline Ditlev Simonsen viser i videoen til eksempler hvor bedrifter tar samfunnsansvar ved å satse på produkter eller andre tiltak som både er lønnsomme, bærekraftige og miljøvennlige.

Eksemplene hun trekker fram er:

  • Choice Hotel (redusere størrelsen på spisetallerkener)
  • Rema 100 (kutte palmeolje)
  • Bunnpris (tok i bruk snåle grønnsaker)

Publisert 6. juni 2016

Du kan også se alle nyheter her.