-
Ledelse

Har du ikke tid til ledelse?

Jan Ketil Arnulf

En leder som ikke har tid til å lede, er ikke permittert. Han driver med dårlig ledelse, fastslår Jan Ketil Arnulf.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

«Jeg har ikke tid til ledelse», hørte jeg ofte i yngre år, og jeg kan ha sagt det selv. Nylig ble jeg minnet på det av en gruppe ledere på kurs. De var blitt spurt om sine mellomlederes viktigste utfordringer, og «manglende tid til ledelse» kom øverst på lista.

Nå skjønner jeg ikke lenger hva det betyr. Kanskje det er et forsøk på å unngå diskusjon og faren for å bli vurdert som leder. Det er i så fall ikke noe godt skjulested.

Utilgjengelige sjefer

En av de vanligste klagene hos medarbeidere er nemlig at sjefen er utilgjengelig, utydelig, usynlig eller uinteressert.

Med andre ord: Omgivelsene ser på ledere som ledere hele tida – også når de er fraværende. En leder uten tid er ikke permittert, men driver med dårlig ledelse.

For å vri på John Lennons ord: «ledelse er det du driver med mens du holder på med andre ting». En som sier at han ikke har tid til ledelse, sier rett ut at han er fraværende, uinteressert og uengasjert. Den formuleringen sitter nok lenger inne hos mange.

Tror de kan gjemme seg

Noen tror kanskje for alvor at de kan gjemme seg for medarbeiderne. «Du kan ikke ikke kommunisere», heter det i kommunikasjonsteori. Taushet og tilbaketrekning kommuniserer tvert imot veldig sterkt.

«Ikke tid til ledelse» kan naturligvis bety i klartekst at «ledelse driver vi ikke med her». Sånne organisasjoner finnes faktisk, selv om få tør å si det rett ut. Vanligvis betyr det at medarbeiderne går på ren provisjonslønn, lut og kaldt vann. Samarbeid er uønsket. Lederfilosofien er da «redde seg den som kan», enhver får greie seg selv.

Bar-bakke-scenario for ledelse

En sånn arbeidsplass kan sees som et slags bar-bakke-scenario for ledelse. Ingen ser eller tar sjansen på at samarbeid, kommunikasjon og opplæring tilfører noen verdi utover arbeid på egen hånd.

Når du kan gjøre noe for fellesskapet som gir større effekt enn at alle jobber for seg selv, er øyeblikket inne til å prioritere ledelse. Det vil være dumt å la være. Men hvis du ikke kan tilføre verdi til andre folks arbeid på den måten, er det ingen grunn til å gjøre det, heller.

Og der kommer den beste grunnen til å ikke drive med ledelse: Kanskje det bare forstyrrer folk som allerede er godt i gang og vet mer om dette enn lederen.

Det er alltid tid til ledelse. Det viktigste er å skjønne når – og hvordan.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Dagsavisen 14. juni 2016 med overskriften "Ingen tid til ledelse?". 

 

Publisert 29. juni 2016

Du kan også se alle nyheter her.