-
Næringsliv

Krevende å flagge jobber hjem

Jan Terje Karlsen

Det er krevende å flytte arbeidsoppgaver ut. Men det er enda vanskeligere å flytte dem hjem igjen.

BI FORSKNING: Backsourcing av arbeidsoppgaver

I den siste tids debatt har vi hørt flere si at utflagging av arbeidsplasser og kompetanse har gått for langt.

Outsourcing, det vil si flytting av deler av virksomheten til leverandører, er blitt en vanlig forretningspraksis i mange norske bedrifter. Dette dreier seg både om kunnskapsintensive arbeidsplasser i servicenæringene it, bank og finans, men også om produksjonsrelaterte arbeidsplasser i eksportnæringer som møbel og maritim.

Bakgrunnen for outsourcing er som oftest et ønske om lavere kostnader og tilgang på arbeidskraft, kompetanse og nye markeder. Flyttingen skjer gjerne til lavkostland i Asia og Øst-Europa.

Halvparten har flyttet ut

En undersøkelse fra Handelshøyskolen BI viser at mer enn halvparten av de største bedriftene i Norge har flyttet ut én eller flere støttetjenester.

Noen bedrifter lykkes med å sette ut oppgaver til leverandører, men langt fra alle. Nyere forskning viser at mange bedrifter opplever:

  • Høyere produksjonskostnader enn ventet. 
  • Uventede transaksjonskostnader, for eksempel knyttet til reiser, kommunikasjon og kontroll. 
  • Lavere kvalitet enn ventet. 
  • Forskjellig arbeidskultur. 
  • Språkvansker, stor geografisk avstand og tidsforskjeller. 
  • Et kunnskapsgap mellom norsk bedrift og leverandør. l Mangel på kontroll over ressurser og funksjoner. 

Det er liten tvil om at outsourcing utløser stor usikkerhet og betydelig økonomisk risiko.

Utfordringer i kø

Flere bedrifter har for eksempel erfart at asiatiske medarbeidere ikke har den samme ansvarsfølelsen som norske medarbeidere. Der norske medarbeidere stiller kritiske spørsmål ved hvordan ting gjøres og løses, er asiatiske ansatte redde for å gjøre feil og sier «ja». De tenker mest på sin egen karriereklatring.

Denne karrierepraksisen skaper en stort gjennomtrekk av personell hos asiatiske leverandører og fører til manglende kontinuitet i arbeidet.

Forskning viser også at manglende kompetanse hos asiatiske arbeidere er en utfordring. Der norske arbeidere har kunnskap til å gjøre ting på egen hånd, trenger ofte asiatiske arbeidere detaljerte instrukser og beskrivelser om hva som skal gjøres.

Mange norske bedrifter har erfart at de ikke har vært detaljerte nok i sine krav eller arbeidsbeskrivelser. Dette fører til at behovet for kommunikasjon og oppfølging blir stort. Da er det å anbefale at bedriften har dedikerte medarbeidere hjemme som jobber tett med leverandøren. Men dette fører til økte kontroll- og transaksjonskostnader.

Tar tjenester tilbake

Noen av bedriftene som har mislykkes med sin outsourcing, velger nå å ta tjenesten eller produksjonen tilbake til Norge. I den siste tid er det flere eksempler på dette i norsk næringsliv.

  • En møbelprodusent har flyttet komponentproduksjon fra Kina tilbake til Norge. 
  • En teknologibedrift har flyttet systemutvikling fra India tilbake til Norge. 
  • Et skipsverftet har flyttet sveising av stålmoduler fra Øst-Europa tilbake til Vestlandet. 

Dette kalles på fagspråket backsourcing.

Mens outsourcing kan ses som et ekteskap mellom norsk kjøper og utenlandsk leverandør, representerer backsourcing en skilsmisse. Det innebærer at bedriften må planlegge og forberede arbeidet med å flytte arbeidsoppgavene hjem igjen.

Ingen trylleformel

En utfordring er at kjøper er avhengig av leverandørens tjenester og velvilje mens kontrakter skal avsluttes og prosessen med å flytte hjem pågår. Hjemme må bedriften håndtere organisatoriske tilpasninger, endrede styringsstrukturer og utvikle ny kompetanse og kapasitet.

Mange ledere ser på utflagging som en trylleformel for lavere kostnader. Så enkelt er det ikke. Det er krevende å flytte arbeidsoppgaver ut av landet. Det er enda mer krevende å flytte dem hjem igjen.

Kanskje den beste forretningsstrategien i det lange løp er å sikre kompetanseutvikling og arbeidsplasser i Norge?

Referanser:

Solli-Sæther, H. & Karlsen, J. T. «Enablers and Barriers of Knowledge Sharing for Offshore Outsource ISD Project: A Case Study». International Journal of Information Technology Project Management, Vol. 5, April-June 2014.

Denne artikkelen er publisert som kommentarartikkel io Dagens Næringsliv 4. juni 2016 under vignetten "Forskning viser...". 

Tekst: Professor Jan Terje Karlsen ved Handelshøyskolen BI og professor Hans Solli-Sæther ved NTNU. 

Publisert 13. juni 2016

Du kan også se alle nyheter her.