-
Samfunn

Når man ikke eier «Skam»

Monica Viken

Tv-serien «Skam» har tatt Norge med storm. NRK og andre aktører vil slå mynt på suksessen. Kan man eie ordet «Skam» og navnene Noora og William?

DEBATT: Monica Viken om forretningsjus

Når en TV-serie, attpåtil fra NRK, oppnår en slik oppmerksomhet og popularitet som «Skam», våkner de kommersielle interessene - også utenfor NRK.

Aktører som ikke eier «Skam», har nå begynt å produsere og selge t-skjorter med navnene Noora + William fra TV-serien. Spørsmålet er om det går an å eie «Skam» og tilhørende karakterer.

NRK har i ekspressfart fått registrert ordet «Skam» som varemerke hos Patentstyret. Registreringen innebærer at NRK har enerett til å bruke ordmerket «Skam» i ulike former for kommersiell virksomhet.

Ingen andre kan for eksempel bruke «Skam» som kjennetegn for radioeller fjernsynsprogram, digitale medier, dataspill, utdannelse, sportslige eller kulturelle aktiviteter.

Tar eierskap til ordet "Skam"

Hvordan kan så NRK ta eierskap til et, tross alt, vanlig norsk ord som skam. For å oppnå varemerkebeskyttelse etter varemerkeloven, må merket ha et særpreg. Vanlige, rent beskrivende ord i det norske språk kan i utgangspunktet ingen ha enerett til. Enhver skal fritt kunne bruke ord som brød, sko, fin, god osv.

Det er likevel mulig å «slite seg til» et særpreg gjennom innarbeidelse. Dersom ordet i folks bevissthet oppnår en sekundærbetydning slik at det kun forbindes med én virksomhet, vil det kunne beskyttes som varemerke.

Det mest åpenbare eksempelet på et vanlig ord som har oppnådd slik status, er det velkjente varemerket Apple. I mer hjemlige trakter har Høyesterett slått fast at Gule Sider har fått et særpreg som gir virksomheten som eier merket enerett til å bruke det som kjennetegn for en bransjekatalog.

"Skam" har fått en ny betydning

For noen få måneder siden ville det vært utenkelig at noen kunne hevde enerett til det norske ordet skam; det var et rent beskrivende ord. TV-seriens enorme popularitet har imidlertid ført til at ordet skam har fått en helt ny betydning i folks bevissthet (både hos den yngre målgruppen og i den eldre del av befolkningen).

I dag forbindes ordet med TV-serien «Skam» fra NRK, og har dermed opparbeidet seg en sekundærbetydning og et særpreg. Patentstyret har derfor vurdert vilkår for registrering som oppfylt. «Skam» er varemerkebeskyttet med NRK som varemerkeinnehaver.

Hva med Noora og William?

Hva da med Noora og William? Når det kun er ordmerket «Skam» som er beskyttet, er det i utgangspunktet fritt frem for andre å bruke navn på karakterer fra serien i kommersiell sammenheng. For NRK kan det være aktuelt å forsøke å få enerett også til disse navnene.

Selv om Noora og William er egennavn kan det oppnås beskyttelse dersom vilkår om særpreg oppfylles. Også kombinasjoner av ord eller kjennetegn, som Noora + William, kan oppnå beskyttelse.

NRK kan imidlertid være vel så godt tjent med at bloggere og andre aktører sørger for å opprettholde interessen for TV-serien gjennom slike spin-off produkter. Det bidrar til økt oppmerksomhet rundt TV-serien «Skam».

NRK møter utfordringer

NRK som innehaver av varemerker møter også noen spesielle utfordringer. For å kunne opprettholde «Skam» som varemerke, må merket brukes i kommersiell virksomhet (sannsynligvis gjennom varemerkelisenser). Nettopp salg av t-skjorter eller andre spin-off produkter vil typisk være aktuelt.

Utfordringen for NRK er at det kreves et klart skille mellom markedsaktiviteter og det redaksjonelle innholdet. Det innebærer at varemerket Skam må brukes i kommersiell virksomhet, men på en slik måte at skillet mellom markedsaktiviteter og det redaksjonelle innhold i serien opprettholdes.

Når det nettopp er det redaksjonelle innholdet som har ført til varemerkebeskyttelse for «Skam», kan balansegangen vise seg vanskelig i praksis.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringslivs Etter Børs-seksjon 15. juni 2016. 

Publisert 20. juni 2016

Du kan også se alle nyheter her.