-
Ledelse

Suksesskriterier for merkevarebygging

Morten William Knudsen

For å bygge sterke merkevarer må man hente innsikt i den moderne forbruker og kultur. Morten William Knudsen viser hvordan vi tar i bruk innsikten.

Trender, forbruk, merkevarer og media endrer seg i et økende tempo. For bedrifter og beslutningstakere er det helt avgjørende å kunne bygge varige konkurransefortrinn og sterke merkevarer.

Førsteamanuensis Knut Kolnar og høyskolelektor Morten William Knudsen forsker på sammenhengene mellom merkevarer, forbrukerens identitet og kulturen som vi lever i.

- Merkevarebygging må bygge på innsikt både i forbrukeren, den morderne kulturen og i kulturelle og sosiale trender, hevder Kolnar i del 1 av denne Lederens verktøykasse.

Morten William Knudsen snakker i denne videoen om hvordan vi bruker innsikten til å ta beslutninger.

Publisert 2. september 2016

Du kan også se alle nyheter her.