-
Ledelse

Hva kan ledere lære fra teatret?

Donatella De Paoli

Kreative møter og prosesser bør være digitalfrie soner. Kritiske møter bør gjennomføres i rom som egner seg for det.

BI FORSKNING: Ledelse av kreativitet

Digitalisering griper stadig mer inn i arbeid, møter og ledelse både i næringsliv og offentlig sektor. PC-er, nettbrett og smarttelefoner er med oss nærmest til enhver tid. Finnes det situasjoner der vi helst bør logge helt av?

Når regissører ved teatrene skal lede sine medarbeidere frem mot en ny teaterforestilling, er digitale avbrekk bannlyst. Skulle du bryte forbannelsen, kan du til og med bli straffet for det.

Vi ble nysgjerrige på hvorfor disse reglene overholdes så strengt i teatret. Vi intervjuet ledende teaterregissører og teatersjefer i Norge om hvordan de utøver ledelse av kreative prosesser.

Hvilken betydning har det at ledere og medarbeidere er fysisk, emosjonelt og mentalt tilstede i krevende kreative prosesser?

 

Digitale effekter

I vår arbeidshverdag har vi blitt helt avhengige av våre digitale arbeidsverktøy og klarer oss knapt uten. Samtidig vet vi at digitale media har mange negative effekter på arbeidsmiljø. Det kan også bidra til stress. Ofte kommuniserer vi også dårligere i digitale kanaler.

Fordi utviklingen går så fort og vi lever i en teknologioptimistisk boble, lar vi lett det digitale overta styringen, både i relasjoner, samarbeid og ledelse.

Innen organisasjons- og ledelsesfag er det nå en voksende interesse og forskning om fysiske og materielle temaer, slik som sanser, kropp, arkitektur og kunst i ledelse.

Med utgangspunkt i slike perspektiver analyserte vi teaterledelse av kreative prosesser. Dettekan være relevant også for ledere i andre deler av arbeidslivet.

Teatret er prestasjonsorientert, prosjektbasert, kunnskapsintensivt, kollektivt og teamorientert. 

Bannlyst i kreative møter

Det er riktig at i prøvesituasjonen så er digitale media bannlyst fordi det forårsaker lekkasje, hvis du tar det i sin ytterlighet, det ypperste er ballett, det står så mye på spill, du skal hoppe høyt, da kan ingen være ute av konsentrasjon, det gjelder også i kunstnerisk forstand, det handler om å lukke det kunstneriske rommet. Det er egentlig ikke forskjellig fra et møte, et møte er en arbeidsprosess som må skjermes, derfor er det helt rimelig å bannlyse digitale media i en møtesituasjon.

Teatersjef Tom Remlov

Når teaterregissøren leder sitt ensemble og teaterstykket skapes kunstnerisk, beskyttes både gruppen og arbeidet for støy og avbrudd, enten det kommer fra teknologi eller fra mennesker. Dette er den kreative og sentrale fasen som er avgjørende for om teateroppsetningen blir en suksess eller ikke.

Teaterregissørene understreker hvor viktig det er å være følelsesmessig og fysisk tilstede i denne fasen og hvordan de ledet ved å bruke kropp og sanser på scenen. Den kreative fasen strekker seg over åtte uker og er både intens, dynamisk og kollektivt involverende. Alle må være tilstede med hele seg.

Hva kan arbeidslivet lære av teatret?

  • Innfør digitalfrie møter når du samler nye mennesker i møte om krevende oppgaver.
  • Motivere medarbeidere til å være fullt tilstede i møtene og ikke alle andre steder (gjennom digitale medier).

Fysiske rom spiller en rolle

Du jobber med mennesker, skaper situasjoner i dette rommet, det er alltid en overgang å gå fra prøverommet til scenen. Da forstår en hva slags forestilling en lager. Du må være i rommet, forstå det som skjer. Fysisk kommunikasjon er viktig.

Regissør Sigrid Strøm Reibo

På teatret skjer de viktigste kreative prosessene på scenen, når ‘de inntar rommet’ som en av regissørene uttrykte det. Scenen og prøvene omtales i teatret som det ‘hellige rom’, som steder som ikke skal besmittes med det digitale.

På scenen er det ikke lov å til bruke mobiltelefon eller PC, selv om teknologi anvendes både i forberedelse, i pauser og når teaterstykket oppføres. Det å ha en avgrenset og definert plass til kritisk viktige prosesser som skal være avskåret fra støy og avbrekk framtrer som viktig i teatret.

Hva kan arbeidslivet lære av teatret?

  • Definèr hvilke oppgaver og møter som er kritiske for verdiskapende kreativitet.
  • Reservèr et avgrenset, digitalfritt rom for kritiske møter.

Referanser:

De Paoli, D., Røyseng, S. and Wennes, G. (2016) Embodied leadership in a digital age – what can we learn from theatres? Organizational Aesthetics. I arbeid.

Ropo, A., De Paoli, D. and Bathurst, R. (2016) Aesthetic leadership in the arts. Chapter for Mumford, M. and Hemlin, S. (Eds.) Handbook of Research on Leadership and Creativity.  Akseptert for utgivelse.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2016/2017.  BI Leadership Magazine er et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Tekst: Førsteamanuensis Donatella De Paoli og professor Sigrid Røyseng ved Handelshøyskolen BI sammen med professor Grete Wennes ved NTNU.

Publisert 18. oktober 2016

Du kan også se alle nyheter her.