-
Næringsliv

Tre råd for smartere innovasjon

Peder Inge Furseth

Bedrifter må være mer opptatt av innovasjon innen tjenester, og mindre på fysiske produkter, for å skape lønnsomhet og sysselsetting. Her er tre råd for smartere innovasjon.

Her er Furseths tre råd for smartere innovasjon

Råd 1: Tenk på hvilket problem din bedrift skal løse for kundene, og lag tjenesten som løser problemet. Ser du ikke noe problem å løse, har du trolig ikke noe betydelig inntjeningspotensial.

Det problemet som aviser løste før i tiden - skaffe informasjon - er ikke lenger et problem for mange. Derfor er aviser av mindre verdi nå, for lesere og for annonsører, med mindre de finner nye problemer å løse.

Råd 2: Bygg digitale forretningsmodeller som gjør ulike kundegrupper fornøyde, gang på gang. Bedriftene må kunne møte et stadig bredere sett av kunder eller brukere, med svært forskjellige preferanser, på en like god måte.

- Sektorer vil smelte sammen, og nye muligheter og trusler vil oppstå utenfor den tradisjonelle sektorinndelingen vi har sett.

Råd 3: Foreta innovasjon i selve forretningsmodellen, og tør å ta større risiko. Gjør derfor noe med innovasjonskulturen i bedriften: Ros ansatte som har prøvd noe nytt, også om de skulle feile.

Publisert 3. oktober 2016

Du kan også se alle nyheter her.