-
Samfunn

Podcast: Ansattes ytringsfrihet i dagens Norge

Øyvind Kvalnes

Filosof Øyvind Kvalnes inviterer gjester til å dele historier og reflektere over krevende situasjoner de har vært med på. Dagens gjest er Maria Amelie.

Podcast- serie: Jobbfilosofi

I Jobbfilosofi retter vi et nysgjerrig blikk på hvordan folk støtter og kritiserer hverandre i organisasjoner. Filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes inviterer gjester til å dele historier og reflektere over krevende situasjoner de har vært med på.

Dagens gjest: Maria Amelie

Maria Amelie er en journalist og forfatter som er opptatt av vilkårene for innovasjon og gründerliv. Sammen med Dag Yngve Dahle har hun skrevet boken Moderne munnkurv: Ansattes ytringsfrihet i dagens Norge. I denne episoden forteller hun om hvordan denne boken ble til, og deler noen av historiene fra den. Hun har snakket med både unge og uerfarne personer og med mer erfarne folk som har sagt sin mening offentlig. Det de har felles er at de er blitt rystet over de kraftige reaksjonene på ytringene sine. Amelie reflekterer også over hva et godt ytringsklima kan ha å si for innovasjon og nyskaping i landet vårt.

Ytringsklima

Et nøkkelord i alle episodene er ytringsklima: Hvordan er det ledere og medarbeidere snakker sammen på jobb? Hva slags støtte og motstand er det som skaper god utvikling? Hvordan kan vi legge et fundament for at tydelige og konstruktive ytringer er normalen på jobb?

Publisert 17. november 2016

Du kan også se alle nyheter her.