-
Samfunn

De fleste vil heller ha firmagaven selv enn å gi den til et godt formål

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Bare én av tre nordmenn mener bedrifter skal gi julegaven til et godt formål. Om sjefen gir bort julegaven, mener de fleste at det bør være til et lokalt tiltak.

BI FORSKNING: Bedrifters samfunnsansvar

Bedrifter har tradisjonelt gitt julegaver til de ansatte som en symbolsk påskjønnelse for innsatsen gjennom året.

De siste årene har flere bedrifter valgt å gi bort julegaven som støtte til et godt formål i stedet for en personlig gave til sine ansatte. For bedriftene er dette en av mange måter å vise samfunnsansvar på.

De gode formålene er å betale utdanning for barn i utviklingsland, gi bort en symbolsk geit eller gi penger til konkrete prosjekter.

Andre har brukt pengene til å støtte lokale, nasjonale eller internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Hvem skal få julegaven?

Men hva synes folk flest om dette? Hvem bør arbeidsgivernes julegaver gå til?

– Dette er en enkel og konkret måte å måle nordmenns holdninger til samfunnsansvar på, hevder forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI. Hun er nestleder i Senter for bedriftens samfunnsansvar ved BI.

Ditlev-Simonsen har sammen med kollega Tonny Stenheim nylig gjennomført en studie av hvem vi mener bør få julegaver fra arbeidsgiver.

TNS Gallup intervjuet i november og desember 2016 et utvalg på 1005 nordmenn mellom 18 og 88 år som bor ulike steder, har ulik utdanning og tjener forskjellig. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for to år siden.

Dermed kan forskerne svare på om nordmenns holdninger til dette spørsmålet har endret seg de to siste årene.

Færre synes ansatte skal få julegave

For to år siden svarte nesten 60 prosent at de ansatte burde få julegaven fra arbeidsgiver.

Fortsatt mener flertallet at det er de ansatte som bør få gaven, men i år er det færre - 55 prosent av befolkningen.

Bare seks prosent av befolkningen mener i år at bedrifter ikke burde gi bort julegaver i det hele tatt, hverken til egne ansatte eller til gode formål. I 2014 var det åtte prosent som mente dette.

Foretrekker lokale tiltak

De som mener julegaven bør gis til de ansatte, ble spurt om hva de foretrekker dersom gaven likevel skulle gå til et godt formål. Over seks av ti foretrekker at gaven bør gå til lokale tiltak. Dette er vesentlig flere enn for to år siden.

Det gjelder også for de som i utgangspunktet mener at gaven bør gå til et godt formål: Det er færre nå som ønsker å støtte internasjonale tiltak fremfor lokale.

Andelen som mener gaven bør gå til nasjonale tiltak er uendret.

Eldre er rausere

Den typiske personen som vil gi bort julegaven fremfor å beholde den selv, er kvinne og har høy utdanning, viser årets undersøkelse.

– Resultatene viser også at folk med høyere alder heller vil gi julegaven til et godt formål enn de som er yngre, sier Ditlev-Simonsen.

Alder, kjønn og utdanning forklarer mer hvorfor noen vil gi bort julegaven i år enn for to år siden.

Blant de spurte i 2014, er det strengt tatt bare utdanningsnivå som forklarer givergleden. De med høyere utdanning ville oftere gi julegaven til et godt formål enn å beholde den selv.

I 2016 spiller spiller kjønn og alder en rolle, i tillegg til utdanningsnivået, for å forklare hvem som vil gi bort gaven fremfor å beholde den selv.

Hvor mye vi tjener, ser ikke ut til å spille noen rolle i det hele tatt.

To typer nordmenn

Studien beskriver, noe forenklet, to personlighetstyper: en egosentrisk og en ikke så egosentrisk. Den egosentriske vil ha gaven selv. Om denne personen ikke får den, bør den gis til det alternativet som er nærmest denne personen: et lokalt tiltak.

Dette gjelder både i 2014 og i 2016.

Den andre personen, som det er færre av, tenker mer på andre og vil at julegaven skal gå til et godt formål. Denne personen er også mer åpen for at arbeidsgiver gir gaven til internasjonale tiltak.

– Egosentrisiteten er noe svakere i 2016 enn i 2014, sier Ditlev-Simonsen.

Involver de ansatte

Det er vanlig at ledelsen i bedrifter tar avgjørelser om samfunnsansvar uten å involvere de ansatte i beslutningen. Det gjelder også julegavene, ifølge forskeren.

– Men ansatte ønsker å bli inkludert når det skal tas beslutninger om samfunnsansvar, understreker Ditlev-Simonsen.

Dersom ledelsen bestemmer seg for å bruke julegaven til å vise samfunnsansvar, vil det være en idé å la de ansatte være med på å bestemme hvilket formål gaven skal gå til.

– Det vil gi den ansatte en følelse av at det faktisk er de som gir gaven til et godt formål, og ikke bare noe ledelsen gjør for dem, sier hun. Dermed kan julegaven bidra til både god selvfølelse og større arbeidstilhørighet.

Referanse:

Caroline Dale Ditlev-Simonsen m. fl.: Hvem skal få julegaven? Svar fra 2014 og 2016. Foreløpige resultater fra en pågående forskningsstudie ved Handelshøyskolen BI.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 23. desember 2016.

Publisert 23. desember 2016

Du kan også se alle nyheter her.