-
Ledelse

Podcast: Det er menneskelig å feile

Øyvind Kvalnes

Filosof Øyvind Kvalnes inviterer gjester til å dele historier og reflektere over krevende situasjoner de har vært med på. Dagens gjest er tidligere flykaptein Jarle Gimmestad.

Podcast- serie: Jobbfilosofi

I Jobbfilosofi retter vi et nysgjerrig blikk på hvordan folk støtter og kritiserer hverandre i organisasjoner. Filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes inviterer gjester til å dele historier og reflektere over krevende situasjoner de har vært med på.

Hør også: Podcast: Ytringsklima i Forsvaret

Dagens gjest: Jarle Gimmestad

Jarle Gimmestad har lang erfaring som flykaptein i Braathens og SAS. Han forteller om en utvikling innen luftfart hvor sikkerheten er blitt bedret gjennom en erkjennelse av at det handler om lagarbeid. Flykapteinen ansees ikke lenger for å være et ufeilbarlig supermenneske. De farligste situasjonene oppstår når en flykaptein og de som jobber sammen med han tror at dette er et individ som alltid handler rett. Ethvert menneske kan gjøre en glipp på jobb, og da trenger han eller hun kollegaer som tar initiativ og griper inn.

Gimmestad hjelper i dag organisasjoner med å bygge opp robuste sikkerhetskulturer, ut fra sin erfaring fra luftfart. Nøkkelen er å skape trygghet for å si klart og tydelig ifra i kritiske situasjoner.

Publisert 6. desember 2016

Du kan også se alle nyheter her.