-
Økonomi

Bjørnland vinner pris for gjennomslagskraft

Hilde Christiane Bjørnland

Professor Hilde C. Bjørnland tildeles BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon 2017. – Bjørnland har endret sentrale beslutningstakeres forståelse av norsk økonomi, uttaler juryen.

BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon

Handelshøyskolen BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon tildeles forskere som i størst grad har bidratt til samfunnsmessige endringer gjennom blant annet fremragende forskningskommunikasjon, samarbeid med næringsliv og offentlig virksomhet, deltakelse i styrer og offentlige råd/utvalg og deltakelse i samfunnsdebatten.

Prisen består av et diplom og 50.000 kroner som skal brukes til å fremme og videreutvikle vinnerens aktiviteter relatert til allmenn-og brukerrettet forskningskommunikasjon.

Bidra til endringer

Vinneren av prisen må oppfylle et eller flere av disse kriteriene:

  • Bidra til samfunnsmessige endringer basert på forskning og fagkunnskap gjennom forskningskommunikasjon, samarbeid med næringsliv og offentlige virksomheter, deltagelse i styrer og offentlige råd/utvalg.
  • Allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer (muntlig og skriftlig, språk og bilde), både i tradisjonelle og digitale og sosiale medier.
  • Tar initiativ til forskningskommunikasjon og inspirerer andre til forskningskommunikasjon
  • Evnen til å få dialog og samarbeid med praktikere
  • Kreativitet og nyskapende forskningskommunikasjon

Det legges spesiell vekt på forskningskommunikasjon som bidrar til samfunnsmessige endringer (bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og nye produkter og tjenester basert på forskningsresultater).

Årets vinner

Professor Hilde C. Bjørnland ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BI vinner årets pris.

Prisvinneren har gjennom sin forskning og forskningskommunikasjon lykkes med å endre sentrale beslutningstakeres forståelse av norsk økonomi og de utfordringer Norges står overfor. Prisvinneren er en etterspurt foredragsholder, betrodd rådgiver, dyktig skribent og et faglig forbilde for studenter og andre ansatte på BI, skriver juryen i sin begrunnelse.

Hilde Bjørnland har med utgangspunkt i egen forskning effektivt belyst makroøkonomiske sammenhenger generelt og Norge oljeavhengighet mer spesifikt. Denne innsikten i Norges avhengighet av olje var og er et viktig bidrag til diskusjonen både før og etter oljeprisfallet i 2014.

Når både beslutningstagere og folk flest

Prisvinneren er fast gjesteskribent i Dagens Næringsliv der hun ofte skriver om sin egen og medforfatteres forskning, og knytter det opp til temaer som står høyt på samfunnsagendaen. Bjørnland er en hyppig brukt ekspertkommentator i mediene og har også tatt i bruk sosiale medier i sin forskningskommunikasjon.

Bjørnland formidler sin forskning direkte til beslutningstakere i toppolitikk og departementer, til ledere og beslutningstakere gjennom mediene og når også gjennom til vanlige folk uten spesiell innsikt eller interesse i makroøkonomiske forhold.

Hilde C. Bjørnland er og har vært medlem av flere råd og utvalg der hun er i posisjon til å bidra til endringer basert på forskningsbasert kunnskap. Hun var blant annet medlem av regjeringsoppnevnte utvalg som vurderte aksjeandelen i oljefondet (Mork-utvalget, 2016) og praktiseringen av handlingsregelen (Thøgersen-utvalget, 2015).

Bjørnland er rådgiver for forskningsavdelingen i Norges Bank og medlem av Finanspolitisk råd i Sverige

Hilde Bjørnland er en anerkjent forsker og forskningskommunikator også på den internasjonale arena. På BI leder hun Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi, som finansieres av blant annet Statoil og Forskningsrådet.

Juryen fremhever Hilde C. Bjørnland som en rollemodell for andre forskere i hvordan du gjennom forskningskommunikasjon kan få gjennomslagskraft i samfunnet.

10 års jubileum

Juryen som har vurdert kandidater til BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon 2017, har bestått av adm. direktør Håkon Haugli i Abelia, adm. direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet, Redaktør Nina Kristiansen i forskning.no, høyskolelektor Tor Haugnes ved BI og studentrepresentant Cristobal Pohle Vazquez.

BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon ble første gang delt ut for ti år siden, i 2007, da prisen gikk til professor Arne Jon Isachsen.

 

Publisert 10. februar 2017

Du kan også se alle nyheter her.