-
Økonomi

Lave renter fyrer boligprisene

Hilde Christiane Bjørnland

Lave renter er med på å drive boligprisene i været. Hva kan sentralbanken gjøre med dette? Bør den gjøre noe?

Forskning: Prisvinnerforedrag

Professor Hilde C. Bjørnland er tildelt Handelshøyskolen BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon 2017.

Torsdag 20. april 2017 holdt Bjørnland sitt prisvinnerforedrag.

Lave renter fyrer boligprisene - er det et problem?

Lave renter er med på å drive boligprisene i været. Hva kan sentralbanken gjøre med dette? Bør den gjøre noe? Professor Hilde C. Bjørnland presenterer i denne videoen noen svar fra forskningen.

Les mer: Dramatisk når økonomer snakker om å "lene seg mot vinden". 

To sentrale sjargonger i litteraturen som Bjørnland gjennomgår i foredraget:

  • Lean (lene seg mot vinden)
  • Clean (rydde opp etter kriser)

Lene seg mot vinden

  • For lav renter bidrar til at det bygger seg opp gjeld som vil utgjøre en risiko for det finaniselle systemet på sikt
  • Lave renter bidrar til å oppmundtre husholdningene til å ta opp mer gjeld, som igjen bidrar til å presse opp boligprisene
  • Sentralbanker burde sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å nå inflasjonsmålet, , slik at de kan bidra til lavere gjeldsvekst

Rydde opp etter kriser

  • Høyere rente enn det pengepoltikkregelen tilsier kan bety økte kostnader i form av lavere inflasjon og produksjon. Kostnadene overstiger fordelene
  • Finansiell stabilitet er et annet mål som kan oppnås separat gjennomm målrettet regulering av finansmarkedene og tilsyn
  • Pengepolitikken skal kun brukes til "å rydde opp" , dvs pengepolitikken skal stabilisere inflasjon og produksjon etter at boblen i formueprisene sprekker

 

Prisvinnerforedrag

Publisert 26. april 2017

Du kan også se alle nyheter her.