Lave renter er med på å drive boligprisene i været. Hva kan sentralbanken gjøre med dette? Bør den gjøre noe?

Forskning: Prisvinnerforedrag

Professor Hilde C. Bjørnland er tildelt Handelshøyskolen BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon 2017.

Torsdag 20. april 2017 holdt Bjørnland sitt prisvinnerforedrag.

Lave renter fyrer boligprisene - er det et problem?

Lave renter er med på å drive boligprisene i været. Hva kan sentralbanken gjøre med dette? Bør den gjøre noe? Professor Hilde C. Bjørnland presenterer i denne videoen noen svar fra forskningen.

Les mer: Dramatisk når økonomer snakker om å "lene seg mot vinden". 

To sentrale sjargonger i litteraturen som Bjørnland gjennomgår i foredraget:

  • Lean (lene seg mot vinden)
  • Clean (rydde opp etter kriser)

Lene seg mot vinden

  • For lav renter bidrar til at det bygger seg opp gjeld som vil utgjøre en risiko for det finaniselle systemet på sikt
  • Lave renter bidrar til å oppmundtre husholdningene til å ta opp mer gjeld, som igjen bidrar til å presse opp boligprisene
  • Sentralbanker burde sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å nå inflasjonsmålet, , slik at de kan bidra til lavere gjeldsvekst

Rydde opp etter kriser

  • Høyere rente enn det pengepoltikkregelen tilsier kan bety økte kostnader i form av lavere inflasjon og produksjon. Kostnadene overstiger fordelene
  • Finansiell stabilitet er et annet mål som kan oppnås separat gjennomm målrettet regulering av finansmarkedene og tilsyn
  • Pengepolitikken skal kun brukes til "å rydde opp" , dvs pengepolitikken skal stabilisere inflasjon og produksjon etter at boblen i formueprisene sprekker

 

Prisvinnerforedrag

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på