-
Ledelse

Tre tips til å hjelpe ansatte til å takle endringer

Elizabeth Solberg

Hvordan kan ledere fremme fleksibilitet og tilpasning i "endringsresistente" ansatte? Elizabeth Solberg gir råd basert på doktorgradsforskning.

Lederens verktøykasse: Elizabeth Solberg

De fleste organisasjoner, både private og offentlige, opererer i skiftende og dynamiske forretningsmiljøer. Derfor har behovet for tilpasningsorienterte medarbeidere som takler og svarer godt til endrede stillingsbehov, blitt stadig viktigere.

Mange organisasjoner forsøker å rekruttere tilpasningsorienterte utøvere. Men hvordan kan de dyrke disse egenskapene i eksisterende ansatte?

Førsteamanuensis Elizabeth Solberg gir her et foredrag om hvordan ledere kan fremme fleksibilitet og adaptivitet i "endringsresistente" ansatte.

Under forelesningen gir hun deg tre tips om hvordan man kan hjelpe ansatte til å tilpasse seg endringer:

  • Mestringsorienterte ledere. Lederen skal både være en sterk utviklingsrollemodell og en veiledere som er flink til å gi utviklingsstøtte
  • Lederen må ha empati for kompleksiteten og utfordringen ansatte møter når det gjelder å forandre arbeidsforhold
  • Felt ansvar for at ansatte kan fungere godt og fortsatt være ansatt i et skiftende arbeidsmiljø

Lederens verktøykasse er en serie seminarer på Handelshøyskolen BI holdt hver fredag ​​i måneden.

Lederens verktøykasse: Elizabeth Solberg

Publisert 3. november 2017

Du kan også se alle nyheter her.