Hvordan kan ledere fremme fleksibilitet og tilpasning i "endringsresistente" ansatte? Elizabeth Solberg gir råd basert på doktorgradsforskning.

Lederens verktøykasse: Elizabeth Solberg

De fleste organisasjoner, både private og offentlige, opererer i skiftende og dynamiske forretningsmiljøer. Derfor har behovet for tilpasningsorienterte medarbeidere som takler og svarer godt til endrede stillingsbehov, blitt stadig viktigere.

Mange organisasjoner forsøker å rekruttere tilpasningsorienterte utøvere. Men hvordan kan de dyrke disse egenskapene i eksisterende ansatte?

Førsteamanuensis Elizabeth Solberg gir her et foredrag om hvordan ledere kan fremme fleksibilitet og adaptivitet i "endringsresistente" ansatte.

Under forelesningen gir hun deg tre tips om hvordan man kan hjelpe ansatte til å tilpasse seg endringer:

  • Mestringsorienterte ledere. Lederen skal både være en sterk utviklingsrollemodell og en veiledere som er flink til å gi utviklingsstøtte
  • Lederen må ha empati for kompleksiteten og utfordringen ansatte møter når det gjelder å forandre arbeidsforhold
  • Felt ansvar for at ansatte kan fungere godt og fortsatt være ansatt i et skiftende arbeidsmiljø

Lederens verktøykasse er en serie seminarer på Handelshøyskolen BI holdt hver fredag ​​i måneden.

Lederens verktøykasse: Elizabeth Solberg

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på