-
Ledelse

Best på feil

Øyvind Kvalnes

Hvordan kan vi lære av feil i organisasjoner? Filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes avslører hvordan ledere kan bli «Best på feil».

Lederens Verktøykasse: Best på feil

I årets siste utgave av Lederens verktøykasse holder filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes foredraget «Best på feil».

Hvordan kan vi lære av feil i organisasjoner?
Hva skal til for at en glipp eller tabbe på jobb skaper grunnlag for læring?

- Ledere trenger å takle menneskelige feil på en konstruktiv måte, mener Øyvind Kvalnes. Han gir deg konkrete verktøy for å håndtere risiko, både før og etter kritiske hendelser på arbeidsplassen.

I høst har Øyvind Kvalnes gitt ut en bok om feilbarlighet på jobb: «Fallibility at work: Rethinking excellence and error in organizations». Boken bygger på samtaler med ledere og medarbeidere i profesjoner hvor det er ekstra viktig å være best på feil. Kvalnes har samlet på lederes erfaringer med å takle tabber og hvordan de bruker feil til å utvikle egne ferdigheter på jobb.

Kvalnes vil i sitt foredrag presentere essensen av hva som skal til for leve godt med feilbarlighet i organisasjoner.

Lederens verktøykasse er en seminarserie som avholdes den siste fredagen i måneden ved Handelshøyskolen BI.

Lederens verktøykasse

Publisert 12. desember 2017

Du kan også se alle nyheter her.