-
Samfunn

Er det greit å bruke stjålet informasjon fra skatteparadiser?

Eivind Furuseth

Bevis skal fremskaffes på lovlig måte. Det er utgangspunktet i norsk rett. Gjelder ikke dette for skattemyndighetene?, spør Eivind Furuseth og Kiran Aziz på bakgrunn av Paradise Papers-lekkasjene.

DEBATT: Eivind Furuseth og Kiran Aziz om skatt

Gjennom Paradise Papers ble det igjen satt søkelys på bruk av skatteparadiser.

Hele 13,4 millioner dokumenter fra advokatfirmaet Appleby ble i 2017 lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung. Informasjonen er senere delt med 100 mediehus. Flere internasjonale politikere, næringslivsledere og opptil 1200 nordmenn er omfattet av dokumentasjonen.

Det er bred enighet om at ulovlig bruk av skatteparadiser ikke er akseptabelt. Lekkasjer som Paradise Papers viser at vi har en lang vei å gå for å få bukt med ulovlige skattedisposisjoner.

Legitimt å bruke stjålet informasjon?

En viktig prinsipiell side av denne saken har fått lite oppmerksomhet. Informasjonen i Paradise Papers ble hacket, eller sagt med andre ord stjålet fra advokatfirmaet Appleby. Tyvene har så delt denne informasjonen med pressen.

Er det legitimt av norske og utenlandske skattemyndigheter å benytte seg av den ulovlige tilegnede informasjonen fra advokatfirmaet Appleby for videre granskning?

Betaler for lekkasjer

Enkelte lands skattemyndigheter er villig til å strekke seg enda lenger enn norske skattemyndigheter ved at de også betaler for å få tilgang til informasjonen. Tyske skattemyndigheter har eksempelvis betalt ca. 5 millioner euro for tilgang til lekkasjen Panama Papers.

Denne informasjonen blir så videre delt med andre lands skattemyndigheter som benytter denne informasjonen i sitt arbeid med å avdekke ulovlige skattetilpasninger.

Greit å støtte kriminelle?

Vår egen skattedirektør Hans Christian Holte sier til Aftenposten 6. november 2017 at «de konkrete omstendighetene rundt hvordan dette materialet har fremkommet ikke er avgjørende når dette materialet først finnes».

Norske skattemyndigheter bryr seg med andre ord ikke om informasjonen er fremskaffet på ulovlig vis eller ikke. Det kan virke som om målet helliger midlet så lenge kriminelle handlinger avdekkes.

Men er det virkelig greit at norske skattemyndigheter støtter opp under kriminell aktivitet ved å benytte seg av informasjon som noen har stjålet.

Bevis skal skaffes på lovlig vis

Utgangspunktet i norsk rett er at bevis skal være fremskaffet på lovlig måte. For eksempel avskjæres ofte ulovlig ervervede bevis fra bruk i domstolene. Tanken bak dette er at man ikke skal tillate alle bevis for enhver pris, dersom det hefter rettssikkerhetsmessige betenkeligheter ved måten bevisene er skaffet på.

Dette har en overføringsverdi til skatteretten sett i lys av den myndigheten skattemyndighetene har.

Etterlyser debatt

Vi etterlyser debatt om skattemyndighetens bruk av stjålet informasjon.

Det er ingen uenighet om at skatteunndragelse er et stort samfunnsproblem som skal bekjempes.

Det er imidlertid ingen selvfølge at dette skal skje på bekostning av samfunnets grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper som skal beskytte oss alle.

Referanse:

Artikkelen er først publisert i Finansavisen 13. januar 2018 med overskriften «Skatteparadiser og stjålet informasjon».

Tekst: Førsteamanuensis Eivind Furuseth og høyskolelektor Kiran Aziz, Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. 

Publisert 16. januar 2018

Du kan også se alle nyheter her.