-
Ledelse

Fanfare for flørten

Øyvind Kvalnes, Fanny Duckert

Avsløringene av vulgær og uakseptabel seksuell adferd må ikke få oss til å skru av sjarmen.

DEBATT: Øyvind Kvalnes og Fanny Duckert om flørting

En liten fanfare for flørt i hverdagen. I riktige doser gir flørten energi og glede. Gjennom flørten ser vi etter det beste ved hverandre. Et oppmuntrende blikk og en kompliment kan være det som løfter et menneske ut av mismot.

Flørt kan være drivstoffet som får oss til å stå på i hverdagen, så lenge det skjer på en respektfull måte. Avsløringene av vulgær og uakseptabel seksuell adferd må ikke få oss til skru av sjarmen og slutte med flørten. Tvert imot, vi trenger heller å foredle denne livgivende aktiviteten.

Positivt ladet kontakt

Flørt kan sees på som en utveksling av kjærtegn mellom mennesker. Det dreier seg om positivt ladet kontakt, små kjærtegn i form av replikker, blikk og lett berøring. Resultatet er en gjensidig bekreftelse av hverandres attraktivitet. Dette er også et krevende terreng å bevege seg rundt i.

I bakhodet kan vi kanskje ha Jan Erik Volds dikt «Ikke alle kjærtegn» fra 1968:

Ikke alle kjærtegn

lykkes. Noen går i vasken og

jeg trekker meg tilbake

med et fåret

smil. Men noen 

lykkes.

Flørt handler også om å prøve og feile i omgang med andre mennesker. Noen ganger funker det, andre ganger er vi på villspor og mistolker den andre. Vi inviterer til lek, og det må være greit å si nei.

Den gode flørt

Flørt havner i miskreditt når begrepet brukes til å bagatellisere overtramp. «Hun overreagerer. Det var jo bare en flørt.» Reell flørt forutsetter at vi byr på oss selv, og respekterer et avslag. Vi angriper ikke andres grenser for kontakt.

Flørten er en gjensidig utveksling av positive tilbakemeldinger. At det skjer frivillig er en forutsetning.

Den gode flørt kan ses på som å gi en liten gave: «Jeg ser deg - og liker det jeg ser!» - uten krav om gjenytelse. Det er avsenderen som har ansvaret, mottageren kan ta imot eller la være uten at det blir et problem. Flørten er uten bånd - og lett og komme seg unna. Tvang og overtramp er ikke en del av flørtens vesen.

Makt og flørt kan gå galt

For ledere er det et godt prinsipp ikke å flørte oppover eller nedover i organisasjonen. Sammenblanding av makt og flørt kan føre galt av sted. Den mektige kan både misforstå og misbruke situasjonen, særlig fordi han eller hun lett kan skape seg en illusjon om at den andre er aktivt med, frivillig.

I likhet med alle andre livgivende aktiviteter, så kan det bli for mye flørt. Vi kan nå nokpunktet.

 

Per Fugelli fortalte om barnebarnet sitt, som protesterte mot bestemors ville lek. Det ble for slitsomt. «Nå er det nok!» sa han bestemt, og fikk roet ned aktiviteten. Etter en pause begynte det å bli kjedelig igjen. Barnebarnet gikk bort til bestemor for å blåse liv i leken. «Nå er det ikke nok!» Slik kan det være med flørt også. Den er best når begge parter får regulere den og bestemme intensiteten.

Vi trenger muligheten for å si fra når det er nok, men også når det ikke er nok.

På sitt beste er flørt en aktivitet hvor vi bekrefter og får bekreftet positive personlige egenskaper. Vi ser etter og påpeker det beste hos hverandre. Flørten kan være en vesentlig energikilde i hverdagen. Derfor denne fanfaren til ære for flørten.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Aftenposten 21. januar 2018.

Tekst: Filosof Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI og psykolog Fanny Duckert ved Universitetet i Oslo.

Publisert 22. januar 2018

Du kan også se alle nyheter her.