-
Ledelse

Primadonna på vingen

Øyvind Kvalnes

Primadonnaer kan prestere på høyt nivå om de håndteres på rett måte. Ledelse av enere er en utfordring, skriver Øyvind Kvalnes.

KOMMENTAR: Øyvind Kvalnes om ledelse

Når fotballklubber sliter, settes det søkelys på lederskapet til treneren. Tar han eller hun ut de rette elleve til å kjempe om poengene? Er formasjonen og spillestilen riktig? Motiveres spillerne tilstrekkelig av treneren?

Selvransakingen blir ekstra intens etter nedrykk, slik som Aalesunds Fotballklubb opplevde høsten 2017. I ettertid har klubben reagert slik mange gjør i slike situasjoner, med å sparke treneren, Trond Fredriksen.

Uro før nedrykket

Det var uro rundt Fredriksens trenerinnsats lenge før nedrykket var et faktum. Det handlet særlig om trenerens relasjon til stjernen Edwin Gyasi, landslagsspiller for Ghana. Flere ganger stilte Aalesund til kamp uten sin klart beste spiller, uten at det skyldtes skade. Gyasi kom for sent til trening etter ferie, og brøt interne regler for oppførsel. Flere ganger i løpet av sesongen ble han utestengt både fra trening og kamp.

Fredriksen hevdet at det kun var sportslige grunner til at Gyasi var ute av laget. Få trodde på den begrunnelsen. Kvalitetene til denne spilleren var godt kjent. Aalesund havnet i den ulykkelige situasjon at nøkkelspilleren deres ble avsondret fra resten av laget. Samtidig ble resultatene dårligere. Folk rundt klubben koblet de to hendelsene.

Nervøse investorer gikk ut i pressen og krevde mer spilletid til Gyasi. De hadde selv bidratt økonomisk til å få ham til klubben. Nå var han ikke en gang på benken. Mot slutten av sesongen var ghaneseren på plass igjen, men for sent til å redde klubben fra nedrykk. Kunne marginene gått i Aalesunds favør med et klokere og smidigere lederskap rundt Gyasi?

Ledelse av enere

Ledelse av enere innen sine felter er en utfordring. På kunst- og kulturfeltet kalles det gjerne primadonnaledelse. I operaen må ledelsen trå varsomt rundt den beste sangeren, slik at hun ikke slår seg vrang før teppet går opp.

Primadonnaer finnes i helsevesenet, politikken, næringslivet og andre steder hvor det handler om å prestere på høyt nivå. Dette er folk som er vant til at omgivelsene tilpasser seg deres behov og ønsker.

Hevet over regler

De betrakter seg selv og betraktes av andre nærmest som uunnværlige. En primadonna forventer mer eller mindre bevisst å være hevet over reglene som gjelder for alminnelige folk. I kraft av sine ferdigheter kjenner primadonnaen seg beskyttet mot sanksjoner som slår inn ved regelbrudd fra mer gjennomsnitts utøvere.

Fra utsiden kan det se ut til at Gyasi til tider har oppført seg som en primadonna i Aalesund. Han fremstår som høyrevingen som manglet respekt for klubbregler, ledelse og medspillere.

Det virker også som om dette var en oppførsel som treneren ikke fant noen gode mottrekk til. Forholdet gikk i vranglås, noe alle parter tapte på. Laget fikk ikke glede av spillerens utvilsomme ferdigheter. Spilleren havnet på sidelinjen og opplevde stagnasjon i egen karriere.

Primadonnaer

Den danske ledelsesforskeren Helle Hedegaard Hein har satt søkelys på ledelse av primadonnaer. Hun skildrer hvordan drivkraften til primadonnaen gjerne er et kall, et brennende ønske om å prestere på aller høyeste nivå, med lav toleranse for dem som nøyer seg med det gjennomsnittlige.

Denne ambisjonen kan gjøre primadonnaen til et kantete og kravstort menneske, som det er utfordrende å jobbe med. En leder som går inn for å slipe ned kantene og gjøre primadonnaen mer lik alle andre, risikerer også fjerne det unike som dette individet kan bidra med. Skarpheten blir borte.

Må håndteres på rett måte

Primadonnaer er utøvere som kan prestere på høyt nivå, til glede for seg selv og fellesskapet, om de håndteres på rett måte. Det ser ut til at de i særlig høy grad er avhengig av anerkjennelse for egne ferdigheter, og handlingsrom til å få vise sitt ypperste.

Når disse elementene er på plass, kan primadonnaen levere prestasjoner av høyeste kvalitet. Samtidig er det et lederansvar å si fra tidlig om uakseptabel adferd. Det er denne balansegangen mellom å skape handlingsrom og samtidig kreve god oppførsel som ser ut til å ha manglet i Aalesund i forholdet mellom trener Fredriksen og spiller Gyasi.

Ansvaret for at dette ikke gikk bra, ligger trolig hos begge. Erfaringen gir alle parter mulighet for refleksjon og læring.

Referanse:

Artikkelen er først publisert i Kapital nr. 1-2018.

Tekst: Øyvind Kvalnes, filosof og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 11. januar 2018

Du kan også se alle nyheter her.