-
Samfunn

NRK konkurrerer i liten grad ut lokale nettaviser

Mona Kristin Solvoll, Anne-Britt Gran, Ragnhild Kristine Olsen

Det ser ut til at bekymringen om at NRK skviser lokalavisene, er overdrevet, for ikke å si en myte.

BI FORSKNING: Digitalisering av lokal mediebruk

Medietilsynets har utredet NRKs makt og rolle for mediemangfoldet. For NRK handler det om å finne en passelig posisjon i lokale markeder.

Statskanalen vil ikke konkurrere om lokale nyheter, men finne gode lokale historier som kan løftes opp og frem på NRKs riksdekkende flater. Det er i praksis å overlate lokale nyhetsmarkeder til lokale medier.

NRK kan gjennom distriktskontorene sine tilby gratis nettnyheter til publikum. Det er en av oppgavene til en moderne allmennkringkaster. Lokalavisene er bekymret for at NRKs gratistilbud skal tiltrekke seg brukere på deres bekostning, samtidig som deres egen betalingsmur jager dem bort.

Hvor finner du nyheter om det som skjer lokalt?

I vårt forskningsprosjekt om digitalisering av kultur- og mediesektoren studerer vi blant annet NRK og lokalavisenes roller som lokale nyhetskilder. 85 prosent av dem som bruker NRKs lokale nyheter på nett for å oppdatere seg på det som skjer der de bor, bruker lokal nettavis i tillegg.

Nesten like mange, 80 prosent av dem som bruker NRKs radio og tv-tilbud for å oppdatere seg lokalt, bruker lokalavisen på nett i tillegg. Våre resultater tyder på at NRK i liten grad konkurrer ut lokale nettaviser.

Skviser NRK lokalavisene?

Det ser altså ut til at bekymringen om at NRK skviser lokalavisene er overdrevet, for ikke å si en myte. De lokale nettnyhetene til NRK brukes i liten grad i stedet for lokalavisene. NRKs lokale tilbud er blitt et mer interessant alternativ etter at mange av avisene innførte brukerbetaling, men det har også nasjonale nettmedier som VG Nett – og globale Facebook.

Om lag halvparten av befolkningen oppga at de brukte andre medier mer etter at lokalavisen hadde innført betaling for nettinnhold. Nasjonale nettmedier og Facebook topper statistikken over de mediene som brukes mer som en følge av betalingsmuren, etterfulgt av NRKs lokale tilbud.

Flest bruker Facebook

Facebook er i dag den kanalen som flest bruker for å oppdatere seg på hva som skjer i lokalsamfunnet: 78 prosent av befolkningen oppgir det i 2017. På spørsmål om hvordan man finner frem til lokale nyheter oppgir hele 43 prosent «via anbefaling eller deling i sosiale medier, for eksempel Facebook».

Nylig endret Facebook algoritmene sine for å stimulere til mer innhold fra brukernes venner og familie. Dette går utover andre aktører som har gjort seg avhengig av Facebook, blant annet lokalaviser.

Presset økonomi

Lokalavisenes økonomi er kraftig presset. Papirinntektene har skrumpet inn og digitalinntektene dekker ikke opp inntektstapet. Innføringen av betalingsmur har ført til en fornyet oppmerksomhet om hva slags saker som selger.

Det er ikke vanskelig å se for seg hvordan redaksjonelle valg i lokalavisene påvirkes av stoffområders inntektspotensial. Det vil være en potensiell trussel mot lokaldemokratiet om kritiske gravesaker blir lagt i skuffen fordi de betraktes som økonomiske risikoprosjekter.

Hvis NRK samtidig skal holde labbene borte fra de mest lokale nyhetssakene, og Facebook trekker seg tilbake til intimsfæren med de algoritmebaserte annonseinntektene sine, risikerer lokalsamfunnene et demokratisk underskudd.

Kan oppstå hull i nyhetsdekningen

Da kan det oppstå store hull i nyhetsdekningen. Enkelte saker og områder kan få mindre journalistisk oppmerksomhet fordi de koster for mye å produsere og/eller ikke er kommersielt interessante. Det er ikke bra for det lokale demokratiet.

Hvem skal steppe inn når lokalavisen trekker seg ut av saksfelt eller geografiske områder av økonomisk hensyn og NRK ikke vil gå inn på lokalavisens enemerker? I hvert fall ikke Facebook.

Gi NRK større lokalt spillerom

I et slikt perspektiv er det ikke gitt at det å satse på gode lokale historier som kan sendes på NRKs riksdekkende flater, er den beste måten å bruke NRKs betydelige ressurser på. Det vil være bedre for lokalsamfunnene, og hele den demokratiske grunnmuren i Norge, at NRK går inn der lokalavisen ikke strekker til.

NRK kan sørge for å dekke blindsoner som ikke passer inn på riks-tv, men som er så kritisk viktige for lokalsamfunnet at de fortjener plass på lokale flater.

En slik satsing kan vanskelig sies å være i konkurranse med lokalavisen, men kan fungere som et enda sterkere lokalt supplement og bidra til å styrke lokaldemokratiet. Utilsiktede konsekvenser av ny teknologi bør møtes med strategier tilpasset de nye vilkårene. Å gi NRK større lokalt spillerom kan være en slik strategi.

Referanser:

Olsen, Ragnhild; Solvoll, Mona; Gran, Anne-Britt. 2018. Digitalisering av lokal mediebruk. DnD-rapport 1. Oslo: BI Centre for Creative Industries.

Prosjektet Digitization and Diversity: Potentials and Challenges for Diversity in the Culture and Media Sector er finansiert av Norges forskningsråd, KULMEDIA-programmet.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i Dagens Næringsliv 20. mars 2018 (og publisert på nett dagen før).

Tekst: Førsteamanuensis Mona Solvoll, professor Anne-Britt Gran og stipendiat Ragnhild Kr. Olsen, alle tilknyttet Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 23. mars 2018

Du kan også se alle nyheter her.