-
Ledelse

Er ledelse bare et moteord?

Jan Ketil Arnulf

Hva skjer når ledelse digitaliseres? Er ledelse en truet kultur? Professor Jan Ketil Arnulf utfordrer våre oppfatninger om ledelse.

Lederens Verktøykasse: Er ledelse en truet kultur?

Mange språk har ikke noe ord for det amerikanske ordet “leadership”, for eksempel fransk eller italiensk. På japansk finnes det ikke ord for hverken “ledelse” eller “motivasjon”. I slike språk brukes de amerikanske ordene uten oversettelse. Også på norsk skilles det dårlig mellom “ledelse” og “styring”.

Begrepet "ledelse" kom til Norge rundt 1950 med den velkjente definisjonen: “Ledelse er å skape resultater gjennom andre”.

Les mer: Er ledelse en truet kultur?

Ordet trengs ikke i mange språk fordi oppgaven kan forstås via andre begreper som forretningsutvikling, økonomistyring, forhandlingsteknikk, industrielt design eller porteføljeforvaltning. I praksis vil mange ledere bruke ordet som et løst motebegrep uten å tenke så mye over hva det er.

Ord som oppstår på denne måten, vil kunne forsvinne igjen når samfunnet rundt endrer seg. På norsk har vi allerede sett overgangen fra “disponent” til det moderne uttrykket “daglig leder”, omtalt i aksjeloven.

Hva truer "ledelse" som kultur?

Alle de problemstillingene som skapte "ledelse" vil ta vekk behovet for ledelse hvis:

  • Oppslutningen fra arbeidere og kapital ikke er like viktig (mer kapital beveges av færre hoder)
  • Kontrakter og kompetanse blir bedre organisert (flere "konsulenter", færre "medarbeidere")
  • Hvis tilgangen på ressurser ikke krever demokratiske institusjoner, men kan eteblares som "supercities"

Er ledelse en truet kultur?

Publisert 12. april 2018

Du kan også se alle nyheter her.