-
Næringsliv

Family matters: Et dypdykk i norske familie­bedrifter

Øyvind Bøhren

Familier spiller en nøkkelrolle i norsk næringsliv. Hele to tredjedeler av norske aksjeselskaper er familieselskaper.

BIs pris for samfunnspåvirkning og forsknings-kommunikasjon

Professor Øyvind Bøhren ved Institutt for finans er tildelt Handelshøyskolen BIs pris for samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon 2018.

Vinneren av denne prisen må demonstrere sine ferdigheter i et eget arrangement, og torsdag 14. juni 2018 holdt Bøhren sitt prisvinnerforedrag:

Family matters: Et dypdykk i norske familiebedrifter

Familier spiller en nøkkelrolle i norsk næringsliv. Hele to tredjedeler av norske aksjeselskaper er familieselskaper. Professor Øyvind Bøhren har gjennom en årrekke vært opptatt av eierstyring og selskapsledelse i virksomheter der én familie kontrollerer mer enn halvparten av aksjene. Nå tar han oss med på et dypdykk i norske familiebedrifter.

Sammen med Senter for eierforskning ved BI har Bøhren og hans medforskere forsket på familiebedrifter blant samtlige norske AS og ASA fra 2000 til 2015, med unntak av finansselskaper og sovende selskaper. Definisjonen på en familiebedrift er, i følge Bøhren, selskaper hvis personer som er i slekt eier mer enn 50% av aksjene. Kun i disse tilfellene vil familiene ha kontrollen over selskapene.

Den dominerende selskapsformen i Norge er altså familieselskapene, men forskningen viser at de er gjennomgående mindre i størrelse enn andre selskaper. Innenfor oljesektoren er det blant annet mange familieselskaper, men disse er små i størrelse. Innenfor fiske derimot er familieselskapene nokså store.

Family matters

Publisert 28. juni 2018

Du kan også se alle nyheter her.