-
Ledelse

Sint på jobb

Øyvind Kvalnes

Hva får folk til å bli sinte på jobb? Hva kan vi gjøre med det?

KOMMENTAR: Øyvind Kvalnes om ledelse

For en stund siden oppdaget jeg en digital feil i et system vi bruker på jobb. Selv om det ikke var noen stor sak, kunne den forårsake negative ringvirkninger. Jeg spaserte bort for å snakke med hun som skal passe på at systemet virker. Vi ble enige om hva feilen gikk ut på, og hun fortalte hva som skulle gjøres for å rette den opp. Det var en saklig og udramatisk samtale.

Da jeg skulle gå tilbake til plassen min, sa kollegaen «Tusen takk for at du ikke er sint». Det overrasket meg. Jeg spurte om det var vanlig at folk ble sinte når de støtte på systemfeil. «Ja, det hender at folk skriker og kjefter på meg når de kommer hit med problemer», svarte kollegaen.

Er sinne normalen, liksom?

Denne korte samtalen satte i gang noen tanker om sinne på jobb. Jeg brukte Twitter til å lufte denne erfaringen: «Merkelig reaksjon da jeg sa fra om en digital feil på jobb i går. «Tusen takk for at du ikke er sint.» Er det sinne som er normalen, liksom?»

Svarene som tikket inn var bekreftende. Ja, folk som står i fronten og tar imot meldinger om ting som ikke fungerer som det skal, svarte at sinne er normalt. Kolleger som er frustrerte over feil, tar det gjerne ut på den som har til jobb å støtte og hjelpe.

To måter å håndtere smerte på

Psykologien skiller mellom to måter å håndtere egen smerte på.

  • Den ene er å transportere smerten, kvitte seg med den og legge den i fanget på en annen. Det kan skje gjennom utagerende, voldelige handlinger, eller gjennom raseri og sinne.
  • Den andre er å transformere smerten, omforme den til en følelse det går an å leve med. Denne siste strategien kan kreve en viss grad av sinnsro, at vi teller til ti og ikke skriker andre opp i ansiktet.

Klikker i vinkel

På arbeidsplasser hvor det er normalt å klikke i vinkel mot kolleger som sitter i førstelinje, er det smertetransport som gjelder. Smerten skal ut av kroppen min, og inn i en annens.

I lengden skaper dette nedbrytende, negative spiraler i omgangen mellom kolleger. De tapper folk for energi og motivasjon. Hvem ønsker å bli sittende lenge i en posisjon hvor det å få kjeft er en del av hverdagen?

Positive spiraler på jobben

Organisasjonsforskeren Jane E. Dutton skriver om hvordan vi kan etablere høykvalitetsforbindelser på jobb. Det forutsetter at vi møter andre med respekt og omtanke.

Vi tenker oss om to ganger før vi lar frustrasjon gå ut over andre selv om den kan være forståelig. Kolleger kan løfte hverandre gjennom å skape positive spiraler av anerkjennelse og støtte, skriver Dutton.

Dette innebærer ikke noe forbud mot kritikk, uenighet og høylytt meningsutveksling. Slikt kan skje innenfor rammene av respektfull omgang, hvor det også er mulig å si unnskyld og beklage egen oppførsel i kampens hete.

Hvilken rolle ledere kan ha

Hvilken rolle kan ledere ha for å skape de positive spiralene som Dutton skriver om? Det handler mye om hvilke handlemåter som får lov til å feste seg som normale, aksepterte og forventede.

Min korte og uvitenskapelige undersøkelse på Twitter tyder på at det i enkelte virksomheter er normalt å bli sint på dem som skal fikse problemet når systemet ikke virker som det skal.

Ledere trenger å skjerme egne ansatte mot slike respektløse reaksjoner, så de unngår at folk i førstelinjen tappes for energi, gruer seg for å gå på jobb, og ender med å si opp jobbene sine.

Sosiale relasjoner på jobb er alles ansvar

Vedlikehold av sosiale relasjoner på jobb er ikke bare et lederansvar. Her er det opp til hver enkelt av oss å gripe inn når vi hører eller ser uakseptabel adferd. Hvis vi er passive tilskuere i slike situasjoner, kan det være med på å forsterke tendensen.

Dette handler om ytringsklimaet på jobb, og er et fenomen som kan formes og endres ved at vi tar aktive grep. Klimaet for å ytre seg er aldri helt faststivnet.

Hvis vi er fornøyd med hvordan det er, trengs det stell og vedlikehold. Hvis vi opplever at det er lite konstruktivt, er det bare å ta grep og vise ny vei.

Referanser:

  • Jane E. Dutton (2003): Energize your workplace: How to create and sustain high-quality connections at work. New York, John Wiley & Son.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 2. juli 2018 (publisert på nett i dn.no kvelden før).

Tekst: Førsteamanuensis og filosof Øyvind Kvalnes, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 4. juli 2018

Du kan også se alle nyheter her.