-
Ledelse

Selvledelse i praksis

Per-Magnus Thompson

Hvordan kan selvledelse som ledelsesform passe inn i moderne organisasjoner? Per-Magnus Thompson kommer med nyttige tips.

Lederens verktøykasse: Selvledelse

Selvledelse er en ledelsesform som passer spesielt godt i moderne organisasjoner – med høyt kompetente medarbeidere og tøffe krav om endring.

Teorien om selvledelse foreslår en rekke strategier enkeltmennesket i organisasjoner kan benytte seg av for å lede seg selv. Formålet med disse strategiene er å motivere og utvikle seg, og å skape rammer som gjør at man både presterer godt og trives på jobb.

Det er ikke alltid så enkelt å få selvledelse til å virke til beste for organisasjonen. I verste fall kan satsing på selvledelse gå på bekostning av samarbeid og andre organisatoriske målsetninger.

Stipendiat Per-Magnus Thompson foreleser i denne Lederens verktøykasse om hva som skal til for å bevege seg mot mer selvledelse i organisasjonen.

– Innføring av selvledelse har gode forutsetninger for å lykkes dersom prosessen integreres i virksomheters jobbing med organisasjonskultur, lederutvikling og medarbeiderutvikling, mener Thompson.

Å lede mot at medarbeidere skal bli mer selvledende innebærer også å vekte de evige dilemmaene i ledelse på en ny måte:

  • Å etablere et nært forhold til sine medarbeidere vs å holde an passende avstand
  • Å vise medarbeiderne tillit vs og følge med i hva de foretar seg
  • Å tenke på sin egen avdelings mål vs og samtidig være lojal overfor helheten
  • Å gi uttrykk for hva man mener vs og være diplomatisk
  • Å være visjonær vs og holde beina på jorden
  • Å tilstrebe enighet vs og være i stand til å skjære igjennom
  • Å være dynamisk vs og ettertenksom
  • Å være selvsikker vs og være ydmyk

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Fri deltakelse.

Lederens verktøykasse

Publisert 4. oktober 2018

Du kan også se alle nyheter her.