-

Hvordan kan selvledelse som ledelsesform passe inn i moderne organisasjoner? Per-Magnus Thompson kommer med nyttige tips.

Lederens verktøykasse: Selvledelse

Selvledelse er en ledelsesform som passer spesielt godt i moderne organisasjoner – med høyt kompetente medarbeidere og tøffe krav om endring.

Teorien om selvledelse foreslår en rekke strategier enkeltmennesket i organisasjoner kan benytte seg av for å lede seg selv. Formålet med disse strategiene er å motivere og utvikle seg, og å skape rammer som gjør at man både presterer godt og trives på jobb.

Det er ikke alltid så enkelt å få selvledelse til å virke til beste for organisasjonen. I verste fall kan satsing på selvledelse gå på bekostning av samarbeid og andre organisatoriske målsetninger.

Stipendiat Per-Magnus Thompson foreleser i denne Lederens verktøykasse om hva som skal til for å bevege seg mot mer selvledelse i organisasjonen.

– Innføring av selvledelse har gode forutsetninger for å lykkes dersom prosessen integreres i virksomheters jobbing med organisasjonskultur, lederutvikling og medarbeiderutvikling, mener Thompson.

Å lede mot at medarbeidere skal bli mer selvledende innebærer også å vekte de evige dilemmaene i ledelse på en ny måte:

  • Å etablere et nært forhold til sine medarbeidere vs å holde an passende avstand
  • Å vise medarbeiderne tillit vs og følge med i hva de foretar seg
  • Å tenke på sin egen avdelings mål vs og samtidig være lojal overfor helheten
  • Å gi uttrykk for hva man mener vs og være diplomatisk
  • Å være visjonær vs og holde beina på jorden
  • Å tilstrebe enighet vs og være i stand til å skjære igjennom
  • Å være dynamisk vs og ettertenksom
  • Å være selvsikker vs og være ydmyk

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Fri deltakelse.

Lederens verktøykasse

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på