-
Ledelse

Leder, vet du hvordan dine ansatte ønsker at du skal kommunisere?

Annika Søderholm, Gillian Warner-Søderholm

Norske medarbeidere foretrekker ledere som kommuniserer klart, vennlig, hensynsfullt og ekte. De liker ikke ledere som skjønnmaler budskapet med rik overtalelsesretorikk.

Som leder kan du presentere det samme budskapet på mange ulike måter med forskjellige effekter på ansattes engasjement og oppslutning om deg som leder. Vet du hvilken type kommunikasjon dine medarbeidere foretrekker?

Jeg har sammen med Annika Søderholm gjennomført en studie blant 800 medarbeidere fra alle deler av Norge for å få svar på hvordan de foretrekker at ledernes deres kommuniserer. Vi ønsket også å finne ut om det er forskjeller mellom ulike landsdeler i Norge.

Hva ansatte foretrekker

Studien viser at medarbeidere i norske virksomheter foretrekker ledere som er gode til å bruke klar kommunikasjon for å bidra til å løse konflikter som oppstår. Resultatene fra studien viser at ansatte vil ha ledere som er tydelige og direkte i sin kommunikasjon.

Ansatte i norske virksomheter ønsker seg ledere som gjennom sin kommunikasjon vektlegger betydningen av samarbeid, gode prosesser og velferd. De ansatte foretrekker ledere som kommuniserer at det er viktig å ta hensyn til kolleger, og som også er opptatt av å komme frem til konsensus.

Medarbeiderne foretrekker ledere som gjennom sin kommunikasjon demonstrerer vilje og evne til å løse problemer. De verdsetter ledere som håndterer uenigheter på en tydelig og rolig måte. Medarbeiderne som deltok i undersøkelsen viser også preferanse for en leder som strategisk kommuniserer tidsfrister og oppgaver, men som likevel ikke blir for detaljfokusert.

Rik overtalelsesretorikk slår ikke an

Medarbeidere i norske virksomheter har minst sans for ledere som er for opptatt å kommunisere på en hierarkisk måte. De har heller ikke sans for ledere som i for stor grad fokuserer på produktivitet, og ønsker seg heller ikke ledere som gjennom sin kommunikasjon er for opptatt av å detaljstyre.

Ansatte i norske organisasjoner foretrekker rene ord for pengene fremfor en overbruk av overtalelsesevne og rik ledelsesretorikk. Medarbeiderne kan også styre seg for at det snakkes alt for mye om fremtidsplaner.

Resultatene viser også at ansatte i norske virksomheter i mindre grad ønsker seg en leder som tar beslutninger uten å konferere med teamet, eller ledere som kun kommuniserer konkrete resultater, produksjonsnivåene og budsjetter.

Forskjeller mellom regioner

Studien viser også forskjeller mellom de ulike regionene i landet som ledere kan være oppmerksomme på.

  • Oslo-området: Ansatte i Oslo-regionene verdsetter problemløsningsfokus høyest i Norge. De er med opptatt av produksjonsfokus enn ansatte i Nord-Norge, men mindre enn resten av landet. I tillegg ser vi at ansatte i Oslo-regionen er mer opptatt av at ledere har gode overtalelsesevner enn ansatte i de andre regionene. De foretrekker dermed en mer ekstrovert leder med gode retoriske ferdigheter. Oslo skårer også lavest på representasjon, og høyest på autonomifokus, konfliktløsningsfokus og toppledelsesfokus. Dette kan bety at ansatte i Oslo foretrekker ledere som delegerer offentlig kommunikasjon til andre med mer faglig kompetanse, håndterer kommunikasjonen med toppledelsen godt, kommuniserer oppmerksomt og lyttende til følgeres ideer og initiativ, og kommuniserer med alle parter i en konflikt for å opprettholde samhold i organisasjonen.
  • Vestlandet: Vestlandet er den regionen i Norge som verdsetter problemløsningsfokus minst, og dermed foretrekker i større grad ledere som lar sine ansatte håndtere sine egne problemer selv. I tillegg ser vi at Vestlandet skårer lavest på autonomifokus, hensyn, fremsynthet, konfliktløsningsfokus og toppledelsesfokus. Dette kan bety at ansatte på Vestlandet foretrekker ledere som kommuniserer tydelig om kontroll og krav, kommuniserer effektivt og direkte, er opptatt av å diskutere saker her og nå fremfor å spekulere om fremtiden.
  • Nord-Norge: Ansatte i Nord-Norge verdsetter produksjonsfokus aller minst i Norge. I tillegg ser vi at Nord-Norge også skårer lavest på overtalelsesevne og høyest på representasjon. Det kan bety at ansatte i Nord-Norge er mer komfortable med ledere som er utadvendte, men som ikke ‘overselger’ budskapet. Det anses også som positivt at lederen står tydelig frem, en som gjerne tar ordet, er proaktiv og representerer organisasjonen.
  • Sørlandet og Midt-Norge: Ansatte på Sørlandet og i Midt-Norge foretrekker produksjonsfokus høyest av regionene, og verdsetter på denne måten en leder med mer konkurranseinnstilt kommunikasjonsstil. Videre viser studien at Sørlandet skårer høyest på hensyn og framsynthet. Dette antyder at medarbeidere på Sørlandet foretrekker ledere som kommuniserer vennlig og imøtekommende og samtidig kommuniserer detaljer, fokuserer på nøyaktighet og analyser av trender.

Fem råd til ledere

Med bakgrunn i studien har vi utarbeidet fem konkrete råd til norske ledere:

  1. Ikke overbruk rik overtalelsesretorikk – vær klar, enkel og tydelig.
  2. Unngå hierarkiske måter å kommunisere på – snakk direkte til dem det gjelder.
  3. Ikke snakk alt for mye om ‘produktivitet, produktivitet, produktivitet’, Det er bedre å satse på tillit og autonomi.
  4. Vær oppmerksom på og ta hensyn til at ansatte har ulike preferanser til lederkommunikasjon avhengig av hvor i landet de jobber.
  5. Våg å bruke autentisk lederkommunikasjon slik at du fremstår som ‘hel ved’.

Referanser:
Warner-Søderholm, Gillian og Annika Warner-Søderholm (2018): Ansattes preferanser for lederkommunikasjon. Magma nr. 4/2018 (side 28-39). https://www.magma.no/ansattes-preferanser-for-lederkommunikasjon.

Artikkelen er publisert som formidlingsartikkel i Communication for Leaders 2019. Communication for Leaders er et forskningskommunikasjonsmagasin som utgis av Institutt for Senter for virksomhetskommunikasjon og Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. 

Tekst: Førsteamanuensis Gillian Warner-Søderholm, Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 7. januar 2019

Du kan også se alle nyheter her.