-
Ledelse

Ledere som lykkes

Jan Terje Karlsen, Morten Emil Berg

De beste lederne klarer å finne en god balanse mellom å hjelpe seg selv og hjelpe andre. Her er fire ledelsesverktøy som kan hjelpe deg til å lykkes.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Lederutvikling

Forfatteren O.A. Vinje var opptatt av tvisynet. Vi må forstå begge sider i en sak, både retten og vrangen.

Filosofen Aristoteles viser vei til balanse. Du skal være modig, ikke feig og ikke dumdristig.

Forskeren Daniel Kahneman presenterer to systemer for å tenke: Den raske basert på følelser og den langsomme, basert på kritisk refleksjon.

På sporet av god ledelse

Hva karakteriserer god ledelse? Det er mange teorier, men ingen endelig fasit. Ledelse er ikke noen eksakt vitenskap. Ledere bør derfor stille seg et grunnleggende spørsmål. Hva er mitt hovedprosjekt i livet?

Skal jeg være egoistisk og kjempe for meg selv og min flokk, eller skal jeg være altruistisk å hjelpe andre i å lykkes? Svaret gir føringer for valg av verktøy.

Posisjon, prestasjon og penger

Personlig karriere er et egoistisk prosjekt. Verdier som dette bygger på, er raskere, bedre og billigere. Målet er de tre P-er: posisjon, prestasjon og penger. Dette resulterer i kulturen «makse». Det gjelder å «makse» best.

Karrieremennesket prioriterer gjerne teknisk-økonomiske verktøy. Selvlærende algoritmer, kunstig intelligens, samt robotisering og digitalisering generelt gir spennende muligheter.

Prosessene er preget av en rasjonell logikk, men mennesker bør også forstås ut fra en følelseslogikk. Et ensidig fokus på de tre P-ene, posisjon, prestasjon og penger, kan føre til fremmedgjøring og en fastlåst tenkemåte. Uro, stress og prestasjonsangst kan vokse. Individet ikke er positivt involvert. Individet er ikke lenger «sjef» i eget liv.

Mennesker er også følelser

Interessante spørsmål er: Hva gjør livet verdt å leve? Hva innebærer en godt og meningsfullt liv?

Alternativet til teknisk-økonomiske verktøy er menneskeorienterte verktøy som mindfullness, yoga, emosjonell intelligens, flyt, positivt avvik, anerkjennende utspørring, signaturstyrker, styrkebasert ledelse, coaching, mentoring, resiliens (motstandskraft), selvoppfyllende profetier og gi-kultur.

Fire verktøy som får mennesker til å vokse

For mange ledere blir yoga, mindfullness osv. vel alternativt og lite interessant. Da kan det være nyttig å forstå noen av verktøyene.

  • Identifisere signaturstyrker. Karriereledere er ofte på jakt etter problemer og løsninger, samt å vise gjennomføringskraft. Ledere bør heller ta et skritt tilbake å fokusere på det som fungerer bra. Spesielt bør ledere identifisere egne og medarbeideres signaturstyrker. Det er grunnleggende verdier som selvdisiplin, mot, dømmekraft og emosjonell intelligens..
  • Positive tanker. Vår tid er preget av stress, uro og angst. Vi må prøve å få kontroll over tankene våre. Det kan bidra til positive følelser, positive og ønskede resultater. Eksempler på positive følelser er mestringstro, optimisme, håp og resiliens (motstandskraft). Det sistnevnte innebærer at man er følelsesmessig robust, aksepterer nederlag, reiser seg igjen og definerer prosessen som læring. Ikke minst kan dette bidra til dyp ro og velvære.
  • Fortellinger (narrativer). Det vi sier til oss selv og om oss selv kan bli selvoppfyllende profetier. Fortellingene om oss selv er imidlertid ikke «skrevet» en gang for alltid. Fortellingene om oss selv kan endres.
  • Individuell læring i et fellesskap. Dette preger en gi-kultur. Ledere og medarbeidere er coacher, mentorer og lærere for hverandre. Aktørene prøver å finne en balanse mellom å hjelpe seg selv og hjelpe andre. Noe av det beste er å hjelpe kollegaer før de selv forstår at de har et problem.

Vinje, Aristoteles og Kahneman fokuser på balanse, samt både/og tenking. Veien til god ledelse er ikke å gå fra å være egoist til å bli altruist. Veien er bl.a. å finne i balansen mellom begge deler. Er lederen kun altruist kan man bli lurt av egoistene og utbrent av for mange oppgaver.

Å lykkes som leder

For å lykkes bør ledere starte med to prosesser. For det første å utvikle seg fra å ha en fastlåst tenkemåte til en læringsorientert tenkemåte. For det andre å forstå sine medarbeidere innenfra og seg selv utenfra.

Det ideelle er at lederen kjenner sine medarbeidere, bedre enn medarbeiderne kjenner selv.

Referanse:
Artikkelen er publisert som formidlingsartikkel i BI Leadership Magazine 2019. BI Leadership Magazine er et forskningskommunikasjonsmagasin som utgis av Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Tekst: Professor Jan Terje Karlsen, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI og Morten Emil Berg.

Publisert 4. januar 2019

Du kan også se alle nyheter her.