-
Næringsliv

Tre tiltak som kan hjelpe unge gründere

Tre enkle grep kan hjelpe unge gründere på vei: utfordring, oppmerksomhet og hjelp til å se hva som skaper verdi for andre.

Dagens Næringsliv har skrevet om bachelorstudentene Martin Kanck (22) og Adriatik Håti (26), som studerer entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI og samtidig starter et eget vinimport-selskap, Kantik Wine.

Boble for entreprenørskap

Studietiden er den beste tiden for å eksperimentere med forretningsutvikling, det er en bra boble for entreprenørskap. Det blir gjerne annet som står i sentrum etter at siste eksamen er levert og etableringsfasen og karriere- og selvutviklingen overtar.

Våre unge forretningsutviklere er dessuten ikke som de voksne gründerne. De mangler bransjeerfaring, kontakter, egen eller andres kapital og eksisterende kundegrunnlag.

Det er ikke enkelt å etablere seg, være en utfordrer eller skape sin egen arbeidsplass når du er tidlig i 20-årene. Hadde det vært enkelt, så hadde de klart seg på egen hånd.

Tre faktorer for å lykkes med oppstart

Gjennom mange års erfaring med mye prøving og feiling har vi i entreprenørskapsteamet ved BI identifisert tre faktorer som gjør at et ungt team med minimal bransje- eller forretningserfaring både kan lære og lykkes med en oppstart:

  1. De trenger oppmerksomhet, at de blir tatt på alvor og blir møtt med respekt og åpenhet.
  2. De utfordres til å prøve seg, og til å reflektere rundt hva som fører til resultat – eller ikke. Det viktigste er altså læring. Det er ikke pengene som fører til forretningsforståelse. Det er en fornøyd kunde. En som kommer tilbake og gjerne deler sine positive opplevelser med andre.
  3. De må så fort som mulig finne ut av hva slags verdi de skaper for hvem, og hvordan de kan ta seg betalt nok til å få bevis for at det de ønsker å gjøre lar seg gjøre.

Dette er tre naive, enkle steg. Ingen teknologi. Ingen patent, ingen investor.

Støtt opp, gi trygghet og dytt

Uten denne kjerneinnsikten i en oppstart, vil de få problemer. Det skal ikke mer til enn litt sidevind i form av individenes egeninteresse, enten det er eierandeler, egen fortreffelighet og viktighet, så havarerer hele eventyret før det får ordentlig fart.

Utfordringer er det sjelden mangel på i en oppstart. Alle som jobber med unge håpefulle forretningsutviklere vet det. Mentorering handler om langt mer enn det å dele egen innsikt, overføre forståelse fra en som har denne til en som er lærevillig.

Det er slett ikke nødvendig å bruke egne til dels utdaterte eksempler, hvem du er og hva du vet. Det er bedre å gripe fatt i hva de selv har sagt at de ønsker å gjøre, lære og lykkes med. Altså støtte opp under, gi trygghet, men også dytte.

Tilhørighet, nettverk og deling

I tillegg til det å se og følge opp de enkelte oppstartsgruppene har vi tre overordnede rammer som vi også mener må være på plass og holdes ved like.

Det er et miljø hvor studentene opplever trygghet, tilhørighet og som bidrar til motivasjon, legge til rette for at alle bygger eget- og hverandres nettverk og at de lærer at det er viktig å dele.

Det siste er ofte det mest smertefulle for alle idéhavere, som først og fremst ønsker penger og beskyttelse av ideen. Så vil de gjerne også ha verktøy som gjør det mulig å materialisere og innkassere gevinsten, hente inn mer penger og ikke minst oppnå suksess. Denne helteforestillingen står sterkt også hos de unge håpefulle. Men det er få gründere som er blitt rike av noe de har fått penger til og ikke har lagt tiden, sjelen, all sin interesse og energi inn i.

Deling smartere enn hemmelighold

Vi bruker derfor mye tid i vår veiledning- og undervisning på å få etablert en åpenhet, en tillit til hverandre, at deling lønner seg mer enn hemmelighold.

De trenger selvfølgelig ikke studere på BI, NTNU, Universitetet i Oslo eller andre steder for å lære det. Derfor oppfordres alle som har mulighet til å hjelpe en ung gründer til å prøve seg som «en voksen».

Hjelp de unge i gang

Gi de unge håpefulle din oppmerksomhet. Still konstruktive, men gjennomtenkte spørsmål uten å «teste hva de vet». Det å starte opp en virksomhet, er ingen eksamen. Åpne dører i ditt eget nettverk. Vær ærlig men unngå å skremme bort lysten og ønsket om å lykkes, for noen lykkes.

Faktisk er vi helt avhengig av at flere både prøver, feiler og etter hvert lykkes i finne frem til gode, bærekraftige modeller og forretninger. Gjerne noe mer sjenerøse og åpne enn de mest suksessrike rollemodellene i dagens eier- og eiendomskapitalisme.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 29. desember 2018 (og på nett dagen før).

Tekst: Tor Haugnes, høyskolelektor, ansvarlig for entreprenørskapsutdannelsen ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 10. januar 2019

Du kan også se alle nyheter her.