-
Ledelse

Å få en ny start kan gi bedre prestasjoner, men ikke for alle

Bård Kuvaas

Nullstilling av tidligere prestasjoner eller resultater er bra for noen, men ikke for andre.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Det å starte med blanke ark, å nullstille, det å få en sjanse til eller en ny start og at «Du skal få en dag i mårå», som Alf Prøysen sang, kan handle om alt fra å få tilgivelse til det å forbedre svake prestasjoner eller resultater i arbeidslivet, i idretten eller i forbindelse med utdannelse.

 

I arbeidslivet kan vi få nye sjanser når vi skifter jobb, når vi får en ny leder eller når vi starter et nytt budsjettår og får en mulighet til å sette en strek over tidligere salgs- eller produksjonstall eller kundetilfredshetsmålinger og i stedet kan se fremover og være opptatt av forbedring og fremtidige resultater.

En ny start

En undersøkelse av amerikanske baseballspilleres resultater i kamper i perioden 1974–2014 viser at dem med relativt lave historiske resultater (ett standardavvik under gjennomsnittet målt gjennom antall treff på ballen) forbedret sine påfølgende resultater etter å ha byttet klubb.

Det er to divisjoner i amerikansk baseball, og bare spillere som bytter mellom de to divisjonene får offisielt nullstilt sine tidligere resultater. Disse spillerne forbedret sine resultater mer enn dem som skiftet klubb innenfor samme divisjon.

Hva så med spillere med relativt gode historiske resultater (ett standardavvik over gjennomsnittet)? De reduserte faktisk sine påfølgende resultater etter å ha fått nullstilt sine tidligere resultater, sammenlignet med gode spillere som ikke opplevde nullstilling.

Selv om det ble statistisk kontrollert for en rekke alternative forklaringer i endring av spillernes resultater (for eksempel klubbens resultater), kan ikke baseballundersøkelsen slå fast at nullsetting av tidligere resultater forårsaker endring i fremtidige resultater.

Troen på mestring

Derfor gjennomførte forskeren tre randomiserte eksperimenter som både gjorde det mulig å teste årsaks-virkningssammenhenger og å etablere en mulig forklaring på hvorfor nullstilling fører til bedre resultater for dem med dårlige tidligere resultater og motsatt for dem med gode tidligere resultater.

Mestringstro refererer til en persons tro på sine evner til gjennomføre en gitt oppgave på en god måte. Mestringstro gir utholdenhet og motivasjon til å forbedre seg selv og en viktig kilde til mestringstro er en persons tidligere prestasjoner.

Mulig å bryte med fortiden

Tidligere gode prestasjoner gir økt mestringstro og tidligere svake prestasjoner gir redusert mestringstro.

En som derimot opplever nullstilling, vil redusere tendensen til å basere sin mestringstro på tidligere resultater. Derfor vil en med svake tidligere prestasjoner kunne bryte med fortiden og i mindre grad se på tidligere prestasjoner som en kilde til fremtidige prestasjoner og dermed få økt mestringstro.

Det samme gjelder for dem med gode tidligere prestasjoner, en nullstilling gjør de gode tidligere prestasjonene mindre utslagsgivende for fremtidige prestasjoner, som gir lavere tro på egne evner til å prestere godt i fremtiden.

Få det beste ut av alle

Jeg har tidligere skrevet at effektiv ledelse handler om å få det beste ut av alle, på tvers av hvordan vi opplever deres prestasjoner eller tolker deres resultater.

Det handler også om at vi bør gi flere en mulighet til å nullstille seg, spesielt dem med relativt svake tidligere prestasjoner eller resultater.

Det kan være medarbeideren som har fått merkelappen som en underpresterer, skoleeleven som er karakterisert som svak eller bråkete eller fotballspilleren som har gjort en kjempetabbe og blir satt på benken uten en sjanse til å vise hva hun eller han egentlig er god for.

Det vil høyst sannsynlig føre til både mer tilfredse, fornøyde og bedre medarbeidere, elever og idrettsutøvere.

Når det gjelder dem med gode tidligere prestasjoner eller resultater som opplever nullstilling, bør vi kommunisere at vi har tiltro til at det de har prestert tidligere vil være et godt utgangspunkt for fremtidige prestasjoner.

Referanser:

Hengchen Dai (2018): A double-edged sword: How and why resetting performance metrics affects motivation and performance.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2018, (148): 12–29.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse I Dagens Næringsliv 11. februar 2019 (og på nett dagen før) med overskriften «Ny start er et to-egget sverd».

Tekst: Professor Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 13. februar 2019

Du kan også se alle nyheter her.