-
Ledelse

Styret som et lag

Jan Ketil Arnulf

For å lykkes i å jobbe i et team må man trene folk i den rollen de skal ha. Styremedlemmer bør utvikle god rolleforståelse, slik at styret som lag kan utnytte mulighetene og unngå fallgruvene.

Jan Ketil Arnulf på BIs Styrekonferanse 2018

Ser man på presseomtaler av lederoppsigelser i et historisk perspektiv så sparket man ikke ledere i Norge før på 1980-tallet. Etter det har det vært en galopperende vekst i antall lederoppsigelser, og det er en internasjonal trend. En bransje som særlig har utmerket seg med mange lederskifter i Norge de siste årene er norsk toppfotball.

Forskning fra BI viser imidlertid at fotballklubber som ikke har valgt å sparke treneren, til tross for dårlige resultater, kjennetegnes av et fellesskap som skjønner at de løser utfordringer best sammen.

Et lag av folk

Det helt vesentlige i begrepet "team" er å ha et lite lag av folk som ikke løper hver sin vei.

I sin forelesning under styrekonferansen fremhever Arnulf at noe av det siste som trolig kommer til å bli digitalisert er det sosialt skapte samholdet mellom en gruppe mennesker. Samhold er først og fremst en ressurs, men samhold kan også være en fallgruve. Hvis samholdet mellom for eksempel en daglig leder og styreleder blir for tett, eller det viser seg å være en og samme person, så kan det være uheldig. Men essensen i ledelse er samhold og tillit. Tillit er en ekstremt viktig faktor for å dra ned transaksjonskostnader.

For å lykkes i å jobbe i et team må man trene folk i den rollen de skal ha i teamet. Arnulf er blant annet opptatt av at styremedlemmene utvikler god rolleforståelse, slik at styret som lag kan utnytte mulighetene og unngå fallgruvene.

Styret tar ofte beslutninger under usikkerhet og med lang tidshorisont. Styret må også vurdere beslutningene som ledelsen tar. Styrets medlemmer er dessuten personlig og kollektivt ansvarlige for sine beslutninger. Hvordan kan styret jobbe godt sammen under slike forhold?

Se hele foredraget med Jan Ketil Arnulf under om suksesskriterier for teamsamhold i styrer og utvikling av verktøy for å overvinne barrierer.

 

Styret som et lag

Publisert 26. februar 2019

Du kan også se alle nyheter her.