-
Næringsliv

ABC i sosialt entreprenørskap

Benedicte Brøgger

Hvordan kan norske ledere og organisasjoner engasjere seg i sosialt entreprenørskap? Professor Benedicte Brøgger gir deg en ABC i sosialt entreprenørskap og råd om hvordan virksomheten din kan engasjere seg.

Lederens Verktøykasse: Sosialt entreprenørskap

Er det umoralsk å tjene penger på å løse sosiale problemer? - Det er en hårfin balansegang mellom å bøte på nød og berike seg på nød. Det krever både mot og styrke å holde balansen. Mange velger derfor å la være å gjøre noe, fremholder professor Benedicte Brøgger.

De sosiale entreprenørene går løs på problemene direkte. Det koster både penger og personlig innsats over lang tid.

Hvorfor ser enkelte personer muligheter der andre bare ser nød og fortvilelse? Benedicte Brøgger viser gjennom konkrete eksempler på sosialt entreprenørskap hvordan personer og organisasjoner som har evnen til å anerkjenne sosiale problemer, har utviklet produkter og tjenester som løser dem.

Sosiale entreprenører i forskjellige land må også arbeide forskjellig, fordi tilgangen på kapital og kompetanse til å jobbe med velferd er ulik. Brøgger gir konkrete eksempler på sosialt entreprenørskap i ulike deler av verden.

Se video under for mer konkrete råd til norske ledere og organisasjoner som ønsker å engasjere seg i sosialt entreprenørskap.

Referanse:

Brøgger har utgitt boken Sosialt entreprenørskap i Norge på Cappelen Damm Akademisk forlag.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. 

ABC i sosialt entreprenørskap

Publisert 7. mars 2019

Du kan også se alle nyheter her.