-
Samfunn

Reisen til et likestilt arbeidsliv

Laura E. Mercer Traavik

Norge er blant de beste i verden på likestilling. Men det er ikke godt nok. Ubalanse er usunt. Balanse mellom menn og kvinner er rett og slett bedre.

KOMMENTAR: Laura E. M. Traavik om den internasjonale kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen har i 2019 har valgt «balance for better» som sitt slagord. Det synes jeg er et fabelaktig utsagn—balanse er hva vi trenger. Begrepet balanse signaliserer at likestilling er en pågående prosess og ikke en sluttilstand. Vi trenger å jobbe kontinuerlig, aktivt, og dypt for å skape kjønnsbalanse, også i Norge.

Hvorfor vi bør jobbe for likevekt

Ubalanse mellom kvinner og menn i organisasjoner og i næringslivet er ikke bare problematisk, det er rett og slett usunt. Hvis vi ikke har balanse mellom menn og kvinner, risikerer vi å miste talent, arbeidskraft, kunder, kreativitet og tillit. Vi risikerer også redusert velvære på jobben, økt sykefravær, og en redusert følelse av tilhørighet til organisasjonen.

Tenk deg en organisasjon der ni av ti ansatte (90 prosent) er menn. En slik ubalanse kan i seg selv gjøre det vanskelig å rekruttere dyktige kvinner til utlyste stillinger, de søker seg heller til bedrifter med bedre balanse. Dermed går organisasjonen glipp av mulig talent og arbeidskraft.  Mindretallet av kvinner som jobber i bedriften, føler kanskje ikke tilhørighet til bedriftskulturen i virksomheten eller fordi det er så få kvinner kan også kjønnsstereotyper bli mer fremtredende. Når det er ubalanse, øker sannsynligheten for at usunne mekanismer blomstrer opp.

Likestilling er en verdi, ikke et produkt

Manglende likevekt mellom menn kan ha store kostnader, mens økt balanse kan gi store gevinster. Flere studier og undersøkelser mener å kunne påvise positive koblinger mellom profitt, kreativitet, innovasjon og kjønnsmangfold. Det samme budskapet forkynnes av flere konsulentselskaper.

Her må vi likevel trå varsomt. Likestilling er ikke et produkt som er til salgs, det er en verdi vi ønsker oss i næringslivet og samfunnet.

Vi kan aldri slå oss til brystet å si at vi er fornøyd på likestillingsområdet. Vi kan si at vi er villige til å lære og fortsette reisen mot bedre balanse. Når en bedrift reiser mot økt balansen, signaliserer den ønsker å være et sted hvor både kvinner og menn er velkomne. Det er ikke bare rettferdig, - det er også sunt.

Blant de flinkeste i klassen, men ikke flinke nok

Norge er blant de beste i verden på likestilling mellom menn og kvinner, bare Island kommer bedre ut på internasjonale rangeringer. Selv om vi er blant de beste i klassen, betyr det ikke at vi kan slutte å tilstrebe en enda bedre balanse. Norge er flinke, men vi er langt fra flinke nok.  

Her er noen fakta som viser at vi fortsatt har mye å jobbe for.

  • Det er kun 22 prosent kvinner i toppledelsen i næringslivet.
  • I ni av ti bransjer er det en overvekt av menn i topplederstillingene.
  • Bare en av fem toppledere i industri, olje og gass og materialer er en kvinne.
  • Menn fyller mer enn åtte av ti lederroller (84 prosent) i linjeposisjoner.
  • Bare 21 av Norges 200 største bedrifter har en kvinnelig administrerende direktør.
  • Kun to av 10 menn jobber i offentlig sektor.
  • Nesten fire av ti kvinner (37%) jobber deltid.
  • Ubalansen viser seg også i utdanning – Enkelte fag kan ha 90% menn mens andre fag har 90% kvinner.

Norge har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Selv om Norge er blant de beste i verden på likestilling, må vi fortsatt jobbe mot mer balanse og opprettholde innsatsen på områder der vi har skapt balanse.

Hvordan jobber vi med balansen?

Vi må jobbe aktivt, flittig, og konstant for å skape en bedre balanse. Likestilling må være en verdi som gjennomsyres i hele organisasjon. Organisasjoner må skape en kultur for balanse, tilhørighet og inkludering.

For å få til det, må toppledelsen ikke bare tenke og snakke, men praktisere balanse hele tiden. De må måle og følge opp balanse i ansettelse, grupper, avdelinger og lederstillinger. De må være villig til å lære av feil og snakker om det. Veien til balanse er fylt med hindringer så vi må snakke åpent og ofte om hva vi kan gjør bedre.

Vi må tenke bevegelse, når vi jobber for likestilling. Vi må definere balanse som et verb ikke som et substantiv. Likestilling er ikke hatt du tar på deg, likestilling er verdier og handlinger som du må jobbe med daglig.

På kvinnedagen 2019 «Balance for better» må vi huske at likestilling er en prosess. Norge er godt i gang på noen områder, men har fortsatt en lang reise foran oss.

Referanser:

Traavik, Laura E. Mercer. (2019) “Where differences dwell: inclusion and the healthy workplace”. In eds A. Richardsen and R. Burkee: Creating psychologically healthy workplaces. Edward Elgar Publishing 2019 p. 215-234

Artikkelen er skrevet spesielt for BI Business Review og første gang publisert 8. mars 2019.

 

Tekst: Førsteamanuensis Laura E. M. Traavik, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 8. mars 2019

Du kan også se alle nyheter her.