-
Samfunn

Er kvinner den nye oljen?

Gillian Warner-Søderholm

Hvis kvinner er den nye oljen, hvorfor er vi ikke flinkere til å utnytte denne ressursen? Her er faktorer som fremmer og hemmer likestilling.

KOMMENTAR: Hva fremmer og hemmer likestilling?

Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet hevder at kvinner er en viktigere ressurs for Norges fremtidige rikdom enn oljen vil være.

Hvis kvinner er Norges nye olje, hvorfor gjør vi ikke mer for å ta vare på denne verdifulle ressursen? Hva er det som hemmer eller fremmer likestilling i arbeid i så mange land, inkludert Norge?

Gillian Warner-Søderholm møter du også i: Kulturforståelse i en internasjonal kontekst

Fem faktorer som fremmer likestilling

Jeg har gjennomført flere studier der jeg blant annet har identifisert fem sentrale faktorer som kan fremme likestilling og få flere kvinner i arbeidslivet:

 1. Kvinner og menn må ha like muligheter til utdanning, lik tilgang til helse og ha like muligheter i politikken. Det er et fundament som må være på plass.
 2. Kvinner og menn må ha de samme muligheter til å hoppe på og av karrierestigen.  Pappapermisjon i forbindelse med fødsel er et viktig skritt i riktig retning. Det er viktig at begge foreldre deler på omsorgen for barn og hus. Nye rollemodeller for pappaer er verdiskapende for samfunnet.
 3. Likestillingslovgivning som pålegger organisasjoner å ‘overholde lover eller gjøre rede for tiltak som skal innføres.’ Det må få konsekvenser hvis en organisasjon ikke kan dokumentere at kvinner og menn har like muligheter til karriere.

  Les også: Hva kvinner kan gjøre for å erobre topposisjoner i næringslivet
 4. Samfunnsaktører som jobber proaktivt for å presse gjennom endringer for å gi menn og kvinner like muligheter. Dette kan være politiske ledere, journalister, påvirkere, interesseorganisasjoner eller ledere som endrer praksis med ansettelser, mentorordninger og etablering av kvinnenettverk. I noen land vil aktører være politiske drivere av endringer, som i Norge. I andre land, som USA, vil organisasjoner eller individer kjempe for endringer.
 5. Samfunnsverdier om likhet som støtter åpenhet og tilgjengelighet av ledere og informasjon. Diskusjoner med mål om enighet og høy tillit til hverandre. Lav korrupsjon i samfunnet. Moderne kjønnsroller.

  Se også: Bygg på kompetansen med kurs fra BI - se vårt tilbud her!

Faktorer som bremser likestilling

Hva er det som kan hemme muligheter for både kvinner og menn i arbeidslivet? Følgende faktorer bidrar til å skape barrierer for likestilling.

 • Hierarkiske verdier i et samfunn som opprettholder tradisjonelle kjønnsroller for menn og kvinner.
 • Menn og kvinner tar tradisjonelle utdanningsvalg. Det bidrar til å opprettholde et kjønnsdelt arbeidsmarked.
 • Rekruttering som bevisst eller ubevisst forskjellsbehandler menn og kvinner.
 • Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.
 • Forskjellig fordeling av deltids- og heltidsjobber.
 • For få aktører som går på barrikadene for å kjempe for likestilling som noe som er bra for samfunnet. ‘etisk riktig for samfunnet’

På kvinnedagen er det selvfølgelig fint å snakke om kvinner som den nye oljen. Men, kan vi ikke heller bli enige om at både kvinner og menn er ‘Norges nye olje’, - når de står sammen!

Referanser:

 • Bertsch, A., & Warner-Søderholm, G. (2013). Exploring societal cultural values and human rights and development. SAGE Open, 3(3), 2158244013502988.
 • Nguyen, H. T. H., Bertsch, A., Warner-Søderholm, G., & Ondracek, J. (2017). Understanding Cultural Factors which Affect Women Serving on Boards of Directors.
 • Seierstad, C., Warner-Søderholm, G., Torchia, M., & Huse, M. (2017). Increasing the number of women on boards: The role of actors and processes. Journal of Business Ethics, 141(2), 289-315.
 • Warner-Søderholm, G., Bertsch, A., Seierstad, C., & Huse, M. (2017). Getting Women on Boards: What Matters. Nordic Academy of Management.

Denne formidlingsartikkelen er skrevet spesielt for BI Business Review.

Tekst: Førsteamanuensis Gillian Warner-Søderholm, Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 8. mars 2019

Du kan også se alle nyheter her.