-
Ledelse

Hva kvinner kan gjøre for å erobre topposisjoner i næringslivet

Donatella De Paoli

Kvinner har erobret topposisjoner på alle samfunnsområder, med et synlig unntak, - næringslivet. Donatella de Paoli gir konkrete råd om hva kvinner kan gjøre for å erobre den siste mannsbastion.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Kvinner i næringslivet

Bare en av 20 toppledere i de 500 store amerikanske selskapene er kvinner. Stort bedre er det ikke på toppen i norske selskaper. Bare sju av 100 av allmennaksjeselskapene har en kvinnelig toppleder. Betyr det at kvinner ikke har de rette kvalifikasjonene til å innta topplederstillinger i næringslivet?

- Hvis kvalifikasjoner hadde ført til lederstillinger, hadde kvinnene dominert i toppstillingene og ikke omvendt, fastslår Samuli Knüpfer, som er professor i finans ved Handelshøyskolen BI.

Donatella møter du også i: Teamledelse og Tilstedeværende ledelse

Kvalifisert for ledelse

Knüpfer har sammen med forskerkolleger gjennomført en studie blant 24 000 ledere i offentlige og private virksomheter i Sverige. Forskerne har fått tilgang til god og innholdsrik informasjon som gjør det mulig å følge karriereutviklingen til alle disse lederne gjennom mer enn 20 år.

Studien viser at kvinner stort sett skårer bedre enn menn både i utdanning, erfaring og karrierevalg som fører til toppen. Kvinnene velger eksempelvis i større grad utdanning rettet mot lederkarriere og har også lengre relevant arbeidserfaring enn mennene har.

Likevel ser vi altså at det stort sett er menn som bekler toppstillingene i næringslivet.

Tre kvinneløft som kan gjøre en forskjell

Det mangler ikke på snakk og velmente personaltiltak for å få kvinner inn i lederroller i næringslivet. Det har så langt gitt lite resultater.

- Det må en kulturendring til for å få flere kvinner til topps i næringslivet, fremholder førsteamanuensis Donatella de Paoli ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Organisasjonsforskeren foreslår tre konkrete grep som kvinner kan gjøre for å erobre topposisjoner i næringslivet.

1. Løft deg selv opp og frem

 • Se mulighetene, ikke barrierene
 • Selvbevissthet og selvtillit bygges innenfra
 • Søk utviklingshjelp for å bygge selvtillit
 • Søk mentorer blant menn og kvinner
 • Bygg nettverk der du finner støtte og relevant kompetanse

2. Løft deg selv med andre - Søk nettverk bredt

 • Gjør deg selv synlig internt og eksternt
 • Søk støtte i nettverk som er viktig for din bransje
 • Søk inspirasjon, coaching og mentorer som gir deg positiv selvbekreftelse
 • Lær av menn som søker støtte og bygger nettverk med andre menn
 • Støtte og snakke opp kvinner
 • Løft deg selv opp litt – hver dag


Mangler CV-en din det lille ekstra?
Ta videreutdanning på BI!

3. Kulturløftet – bevisstgjør deg organisasjonskulturen du er i

 • Hva fører til resultater, forfremmelse og posisjoner?
 • Hvem er idealmodellene (heltene) i organisasjonen?
 • Hvilke verdier og skjulte mekanismer i organisasjonskulturen holder kvinner tilbake?
 • Ta kontakt med ledelsen for å synliggjøre negative kulturer for kvinner
 • Hvis inget nytter, bytt jobb til kvinnefremmende arbeidsplass

Referanse:

Artikkelen er basert på Donatella de Paolis foredrag «Kvinneløft i næringslivet – hva må til?», som ble holdt 30. november 2018 i seminarserien «lederens verktøykasse» ved Handelshøyskolen BI.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 4. desember 2018

Du kan også se alle nyheter her.