-

Kvinner har erobret topposisjoner på alle samfunnsområder, med et synlig unntak, - næringslivet. Donatella de Paoli gir konkrete råd om hva kvinner kan gjøre for å erobre den siste mannsbastion.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Kvinner i næringslivet

Bare en av 20 toppledere i de 500 store amerikanske selskapene er kvinner. Stort bedre er det ikke på toppen i norske selskaper. Bare sju av 100 av allmennaksjeselskapene har en kvinnelig toppleder. Betyr det at kvinner ikke har de rette kvalifikasjonene til å innta topplederstillinger i næringslivet?

- Hvis kvalifikasjoner hadde ført til lederstillinger, hadde kvinnene dominert i toppstillingene og ikke omvendt, fastslår Samuli Knüpfer, som er professor i finans ved Handelshøyskolen BI.

Donatella møter du også i: Teamledelse og Tilstedeværende ledelse

Kvalifisert for ledelse

Knüpfer har sammen med forskerkolleger gjennomført en studie blant 24 000 ledere i offentlige og private virksomheter i Sverige. Forskerne har fått tilgang til god og innholdsrik informasjon som gjør det mulig å følge karriereutviklingen til alle disse lederne gjennom mer enn 20 år.

Studien viser at kvinner stort sett skårer bedre enn menn både i utdanning, erfaring og karrierevalg som fører til toppen. Kvinnene velger eksempelvis i større grad utdanning rettet mot lederkarriere og har også lengre relevant arbeidserfaring enn mennene har.

Likevel ser vi altså at det stort sett er menn som bekler toppstillingene i næringslivet.

Tre kvinneløft som kan gjøre en forskjell

Det mangler ikke på snakk og velmente personaltiltak for å få kvinner inn i lederroller i næringslivet. Det har så langt gitt lite resultater.

- Det må en kulturendring til for å få flere kvinner til topps i næringslivet, fremholder førsteamanuensis Donatella de Paoli ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Organisasjonsforskeren foreslår tre konkrete grep som kvinner kan gjøre for å erobre topposisjoner i næringslivet.

1. Løft deg selv opp og frem

 • Se mulighetene, ikke barrierene
 • Selvbevissthet og selvtillit bygges innenfra
 • Søk utviklingshjelp for å bygge selvtillit
 • Søk mentorer blant menn og kvinner
 • Bygg nettverk der du finner støtte og relevant kompetanse

2. Løft deg selv med andre - Søk nettverk bredt

 • Gjør deg selv synlig internt og eksternt
 • Søk støtte i nettverk som er viktig for din bransje
 • Søk inspirasjon, coaching og mentorer som gir deg positiv selvbekreftelse
 • Lær av menn som søker støtte og bygger nettverk med andre menn
 • Støtte og snakke opp kvinner
 • Løft deg selv opp litt – hver dag


Mangler CV-en din det lille ekstra?
Ta videreutdanning på BI!

3. Kulturløftet – bevisstgjør deg organisasjonskulturen du er i

 • Hva fører til resultater, forfremmelse og posisjoner?
 • Hvem er idealmodellene (heltene) i organisasjonen?
 • Hvilke verdier og skjulte mekanismer i organisasjonskulturen holder kvinner tilbake?
 • Ta kontakt med ledelsen for å synliggjøre negative kulturer for kvinner
 • Hvis inget nytter, bytt jobb til kvinnefremmende arbeidsplass

Referanse:

Artikkelen er basert på Donatella de Paolis foredrag «Kvinneløft i næringslivet – hva må til?», som ble holdt 30. november 2018 i seminarserien «lederens verktøykasse» ved Handelshøyskolen BI.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på