-
Kurs masternivå

Tilstedeværende ledelse

I dette programmet vil du lære hvordan lede deg selv og andre bedre, og hvordan du kan gi deg selv og andre følelsen av aktivt nærvær og oppmerksomhet.

Hvorfor tilstedeværende ledelse?

I en tid der kravet til å prestere er blitt historisk høyt, blir vi også kontinuerlig utfordret på vår evne til å mestre endring. Hybridmøter, hybridkontorer og stadige distraksjoner stjeler fokus. Mange savner å bli sett i en hverdag der det er blitt vanskeligere enn noen gang å utvikle gode relasjoner, bygge samhørighet og kommunisere godt.

Ved å lære om hvordan du kan praktisere tilstedeværende ledelse i din kommunikasjon, på dine kontorsteder og i din lederstil, vil du møte disse utfordringene med en verdifull verktøykasse. Du vil lære om kollektive ledelsesprinsipper som bygger på individuell selvledelse, og du vil lære at disse ledelsesperspektivene også er en suksessfaktor for en bærekraftig utvikling av virksomheten. Å utvikle noe til det bedre krever deltagende, engasjert og tilstedeværende samarbeid.

Kunnskapen du får i programmet vil gjøre deg i bedre stand til å håndtere arbeidshverdagen, samt inngå i ledelsesrelasjoner, enten du er leder eller medarbeider. Du vil få lære om nyere ledelsesteorier som i-kroppen-ledelse, relasjonsledelse, selvledelse, tillitsbasert ledelse og kompleksitetsledelse.

Emneoversikt

  • Redefinering av ledelse for vår foranderlige hybride tid mot en bærekraftig utvikling
  • Arbeid og ledelse i en digital tid
  • Tilstedeværelse som perspektiv i ledelse
  • Kommunikasjonsperspektivet i ledelse = ledelse er kommunikasjon
  • Kontorer og meningsfulle møtesteder
  • Samledelse som ledertilnærming basert på nyere ledelsesperspektiver
  • Inspirasjon og kompetanse fra kunsten for å få til endring

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for alle som ønsker å utvikle seg selv og sine lederegenskaper, samt ønsker en oppdatering om det siste innen ledelse beregnet for nå- og fremtiden.

"Kurset var svært inspirerende gjennom innslag av flere typer ledelsesteorier, også med inspirasjon fra kunsten, som ga meg praktiske ferdigheter og økt selvtillit som leder. Gjennom programmet til Donatella har tilstedeværelse og moderne ledelse fått ny mening for meg."

Irene Bredde

Manager, Customer Service & Claims, DSV Road Norway

Praktisk informasjon

Video: Fremtidens ledelse

I dette foredraget kan du høre fagansvarlig Donatella De Paoli snakke om hva den beste formen for ledelse er. Med seg på scenen har hun professor Øyvind L. Martinsen. 

FREMTIDENS LEDELSE

Foreleser

Donatella De Paoli har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har vært gjesteforsker ved Stanford University. Hun forsker og foreleser om ledelse i det digitale, virtuelle team, teamarbeid, kreativitet og kunstbaserte metoder. 

Donatella De Paoli

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 08.02 - 09.02
2. samling: 20.03 - 22.03
3. samling: 18.04 - 19.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.