-
Kurs masternivå

Tilstedeværende ledelse - i en digital tid

Dette programmet vil utvikle din evne til å lede bedre og mer effektivt både i det digitale og fysiske rom.

Hvorfor tilstedeværende ledelse?

Vi lever i en digital tid preget av grenseløs kommunikasjon, samtidig som både ledere og medarbeidere opplever redusert fysisk kontakt, manglende engasjement til fellesskapet, mindre tid til konsentrasjonsoppgaver, ineffektive møter, og mer avbrytelser og stress. Dette er et lederprogram som vil forbedre og utvikle din kompetanse og innsikt i å lede i en digital hverdag. 

Videre vil programmet bevisstgjøre deg i både mulighetene og utfordringene kommunikasjonsteknologi bringer, men også gi nye innsikter om ledelse generelt i en digital tid. Tilstedeværende Ledelse er inspirert av nyere pedagogikk basert på digitale læringsplattformer, men vil også ta i bruk innsikter og teknikker fra forskning om digital ledelse.

Programmet er i innhold og form basert på at deltagerne er medskapende i læringsprosessen ved at de aktivt deler og bidrar underveis både i klasserommet og i det digitale rom. Denne formen for nettverksbaserte, medskapende pedagogikk setter deltagerne i sentrum med akademisk faglærer som coach og veileder i læringsprosessen, på samme måte som mange utøver ledelse i den digitale tiden.

Emneoversikt

  • Arbeid, organisasjon og ledelse i en digital hverdag
  • Virtuelle team og ledelse i det digitale
  • Ledelse tilpasset den digitale og virtuelle organisasjonen
  • Kommunikasjon- og lederutvikling
  • Møtesteder og kontorer i en digital tid

Hvem passer programmet for

Programmet passer for alle som ønsker å utvikle sine lederegenskaper, samt å få nye innsikter om ledelse i en digital tid. 

VIDEO: LEDERENS VERKTØYKASSE MED DONATELLA DE PAOLI

Coronaviruset har endret arbeidshverdagen for mange, og på kort tid foregår det meste digitalt. Dette fører også til andre krav til hvordan å drive ledelse. I dette webinaret snakker førsteamanuensis Donatella de Paoli blant annet om hjemmekontorets velsignelse og forbannelse, og om hvordan digital tilstedeværende ledelse kan foregå. 

Lederens verktøykasse med Donatella de Paoli

"Dette kurset var helt nytt for meg, og jeg syntes det så veldig spennende ut. I tillegg var det veldig aktuelt i den tiden vi er i, og selv om pandemien etter hvert vil gå over så tyder alt på at mye vil være endret i fremtiden, hvilket betyr at dette kurset vil være meget aktuelt også i lang tid fremover. Det viktigste jeg lærte var nok den virkelige betydningen av tilstedeværelse, gjerne sett opp mot og i sammenheng med ulike lederperspektiver. "

EVA K MYHRE

Regionbanksjef i Sparebank 1 Østlandet

Praktisk informasjon

Foreleser

Donatella De Paoli har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har vært gjesteforsker ved Stanford University. Hun forsker og foreleser om ledelse i det digitale, virtuelle team, kontorer, kreativitet og kunstbaserte metoder. Foreleser Donatella De Paoli

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2023

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.