Masterprogram

Teamledelse

Med dette masterprogrammet blir du en bedre medspiller og teamleder. Programmet handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming.

HVORFOR TEAMLEDELSE?

Team betyr å arbeide flatere, tverrfaglig, mer fleksibelt, resultatorientert og involverende. Team betyr å jobbe gjennom andre med andre. Team betyr også muligheten til å realisere seg ved å lære og samarbeide i samspill med andre.

I et digitalisert og kunnskapsbasert arbeidsliv har team fått en fornyet oppmerksomhet fordi det er arbeidsformen som egner seg best. Prestasjoner, kunnskapsledelse, kreativitet og innovasjon, beslutninger og prosesser er basis for programmet. Vi henvender oss til deltagere og ledere av team fra ulike bransjer og organisasjoner, der team brukes som organiseringsprinsipp for kundeorientering, som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer mm.

I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og -team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst. I dette programmet fokuseres det på å forbedre dine egne og andres samarbeidsevner og prestasjoner. Kurset har fem hovedtema, som utgangspunkt for hver samling.

Programmets samlinger

  • Prestasjoner i team: sentrale teorier og problemstillinger innenfor teamorganisering og - utvikling, samt gi en grunnleggende forståelse av hva som er grunnlaget for teamprestasjoner og intervensjoner for å bedre disse.
  • Kreativitet i team: en forståelse for hvordan kreativitet, nyskapning og innovasjon kan utvikles i team. Kommunikasjon påvirker teamets felles forståelse og forestillingsverden. Vi vil være opptatt av kommunikasjon og hvilke prosesser, omgivelser, improvisasjoner, teknikker og metaforer som stimulerer kreativitet i team. Denne samlingen vil bli holdt i Barcelona- en by kjent for entreprenørskap og kreativitet.
  • Ledergrupper- og beslutningsteam: innsikt om utfordringene som leder- og beslutningsteam står ovenfor, samt å gi deltagerne kompetanse til å forbedre beslutningstagning i egne team eller lederteam, samt å coache slike team.
  • Prosesser i team: en dypere forståelse av den interne dynamikken i team, og den sentrale betydningen dette har for teamprestasjoner. Vi utforsker paradokset som oppstår i ekte teamarbeid, hvor gjensidig avhengighet både er en forutsetning for å lykkes og en av de viktigste betingelsene for konflikt og manglende tillit.

"I dette masterprogrammet har økt kunnskap om lederteamets utfordringer og muligheter stått sentralt for meg. Det har vært spesielt matnyttig å lære om effektive ledergrupper. Jeg har fått større bevissthet om mangfoldets styrke og gode verktøy for å lede kreative prosesser, for å nevne noe. Kort sagt, alt om hvordan organisasjoner kan fungere bedre, har gått rett inn i min egen lederhverdag."

TONE ULLTVEIT-MOE

Kultursjef Drammen Kommune, Master of Management Alumni

Høyskolelektor

Trond Kjærstad

Kjærstad har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, og er i dag partner i konsulentselskapet B & E.

Førsteamanuensis

Donatella De Paoli

De Paoli har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og foreleser om prosjektteam og ledelse av kompetansebaserte organisasjoner.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 12. februar 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2018

1. samling: 12.02 - 16.02
2. samling: 03.04 - 06.04
3. samling: 29.05 - 01.06 *Samlingen gjennomføres i Barcelona
4. samling: 05.09 - 07.09
5. samling: 30.10 - 02.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå