-
Kurs masternivå

Teamledelse

Med dette masterprogrammet blir du en bedre medspiller og teamleder. Programmet handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming.

Hvorfor Teamledelse?

Team betyr å arbeide flatere, tverrfaglig og mer fleksibelt mot etablerte mål. Gode team gir muligheten til selvrealisering gjennom læring og samspill med andre.

I et digitalisert og kunnskapsbasert arbeidsliv har team fått en fornyet oppmerksomhet, fordi det er arbeidsformen som egner seg best. Prestasjoner, kunnskapsledelse, kreativitet og innovasjon, beslutninger og prosesser er basis for programmet. Vi henvender oss til deltagere og ledere av team fra ulike bransjer og organisasjoner, der team brukes som organiseringsprinsipp for kundeorientering. For eksempel som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer.

I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst. I dette programmet fokuseres det på å forbedre dine egne og andres samarbeidsevner og prestasjoner. Kurset har fem hovedtema, som utgangspunkt for hver samling.

Eksempler på kompetanse du vil utvikle:

- Prestasjonsledelse av team: Hvordan får du til fremragende prestasjoner ved bruk av team?
- Sammensetning av team: Hvordan sette sammen tverrfaglige team med folk som utfyller hverandre personlig?
- Ledelse av virtuelle team: Hvordan får du til å lede digitale team gjennom de ulike teamfasene – mot høye prestasjoner?
- Primadonnaledelse: Hvordan kan du motivere og lede krevende kunnskapspersoner til å yte sitt beste i team?
- Prosesser i team: Hvordan få tatt de beste beslutninger og håndtere konflikter i team?
- Kreativitet i team: Hvordan utnytte potensialet for nytenkning og gode beslutninger i team?
- Ledergrupper: Hvordan får du ledere til å jobbe som team?


Hvem passer programmet for?

De som har eller ønsker å ha en rolle som leder eller teamleder, samt deltakere av ulike team fra alle bransjer og organisasjoner. I mange organisasjoner brukes team som organiseringsprinsipp for kundeorientering, som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer mm.

"Dette kurset gav meg fine perspektiver innenfor teamutvikling og teamorganisering. Kurset passet perfekt for meg som har jobbet som leder og prosjektleder i over 20 år, men som savnet den teoretiske forankringen på hvorfor noen blir høypresterende og andre faller igjennom. Kurset kan på det sterkeste anbefales for dem som ønsker å jobbe i eller lede team"

Magnus Weiby

Co-Founder MIOT

Programmets samlinger

  • Prestasjoner i team: sentrale teorier og problemstillinger innenfor teamorganisering og - utvikling, samt gi en forståelse av hva som er grunnlaget for teamprestasjoner og intervensjoner for å bedre disse.
  • Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid: gi en oversikt av relevante teorier og perspektiver på teamledelse av høykompetente medarbeidere, samt ledelse av disse i en digital tid. Samlingen vil fokusere på utfordringer og tilsvarende lederperspektiver som bør anvendes.
  • Kreativitet i team: en forståelse for hvordan kreativitet, nyskapning og innovasjon kan utvikles i team. Vi vil være opptatt av kommunikasjon og hvilke prosesser, omgivelser, improvisasjoner, teknikker og metaforer som stimulerer kreativitet. Denne samlingen vil bli holdt i Barcelona - en by kjent for entreprenørskap og kreativitet.
  • Ledergrupper- og beslutningsteam: Gi deltakerne kompetanse til å veilede og forbedre beslutningstagning i egne team eller lederteam, samt gi innsikt om utfordringene som leder- og beslutningsteam står overfor. 
  • Prosesser i team: en dypere forståelse av den interne dynamikken i team, og den sentrale betydningen dette har for teamprestasjoner. Vi utforsker paradokset som oppstår i ekte teamarbeid, hvor gjensidig avhengighet både er en forutsetning for å lykkes og en av de viktigste betingelsene for konflikt og manglende tillit.

Forelesere

Trond Kjærstad
Trond Kjærstad

Trond Kjærstad

Trond Kjærstad har en embedseksamen i psykologi fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag i konsulentfirmaet Promethevs.

Bilde av foreleser Donatella De Paoli
Bilde av foreleser Donatella De Paoli

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har vært gjesteforsker ved Stanford University. Hun forsker og foreleser om ledelse i det digitale, teamarbeid, kreativitet og kunstbaserte metoder. 

«To hoder tenker bedre enn ett», sier ordtaket. Hele grunnlaget for teamarbeid er da også bygget på at vi presterer bedre sammen enn hver for oss. Men mye tyder på at det ikke er fullt så enkelt. Ofte tar vi mennesker dårligere beslutninger når vi samarbeider om dem. Hvorfor skjer dette, og hva kan vi gjøre for å fatte bedre beslutninger – sammen? 

- Trond Kjærstad

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2024
1. samling: 12.02 - 14.02
Webinar: 27.02
2. samling: 11.03 - 13.03
Webinar: 04.04
3. samling: 21.05 - 24.05
4. samling: 26.08 - 29.08
5. samling: 22.10 - 25.10 (Barcelona)

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.