Kurs masternivå

Teamledelse

Med dette masterprogrammet blir du en bedre medspiller og teamleder. Programmet handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming.

HVORFOR TEAMLEDELSE?

Team betyr å arbeide flatere, tverrfaglig, mer fleksibelt, resultatorientert og involverende. Team betyr å jobbe gjennom andre med andre. Team betyr også muligheten til å realisere seg ved å lære og samarbeide i samspill med andre.

I et digitalisert og kunnskapsbasert arbeidsliv har team fått en fornyet oppmerksomhet fordi det er arbeidsformen som egner seg best. Prestasjoner, kunnskapsledelse, kreativitet og innovasjon, beslutninger og prosesser er basis for programmet. Vi henvender oss til deltagere og ledere av team fra ulike bransjer og organisasjoner, der team brukes som organiseringsprinsipp for kundeorientering, som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer mm.

I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og -team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst. I dette programmet fokuseres det på å forbedre dine egne og andres samarbeidsevner og prestasjoner. Kurset har fem hovedtema, som utgangspunkt for hver samling.

Programmets samlinger

  • Prestasjoner i team: sentrale teorier og problemstillinger innenfor teamorganisering og - utvikling, samt gi en grunnleggende forståelse av hva som er grunnlaget for teamprestasjoner og intervensjoner for å bedre disse.
  • Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid: gi en oversikt av relevante teorier og perspektiver på teamledelse av høykompetente medarbeidere, samt ledelse av disse i en digital tid. Samlingen vil fokusere på utfordringer og tilsvarende lederperspektiver som bør anvendes.
  • Kreativitet i team: en forståelse for hvordan kreativitet, nyskapning og innovasjon kan utvikles i team. Kommunikasjon påvirker teamets felles forståelse og forestillingsverden. Vi vil være opptatt av kommunikasjon og hvilke prosesser, omgivelser, improvisasjoner, teknikker og metaforer som stimulerer kreativitet i team. Denne samlingen vil bli holdt i Barcelona- en by kjent for entreprenørskap og kreativitet.
  • Ledergrupper- og beslutningsteam: innsikt om utfordringene som leder- og beslutningsteam står ovenfor, samt å gi deltagerne kompetanse til å forbedre beslutningstagning i egne team eller lederteam, samt å veilede slike team.
  • Prosesser i team: en dypere forståelse av den interne dynamikken i team, og den sentrale betydningen dette har for teamprestasjoner. Vi utforsker paradokset som oppstår i ekte teamarbeid, hvor gjensidig avhengighet både er en forutsetning for å lykkes og en av de viktigste betingelsene for konflikt og manglende tillit.

Praktisk informasjon

"Programmet har gitt meg ny innsikt og større bevissthet rundt mine egne valg i hverdagen. Jeg oppdaget nye sider med meg selv, som gjorde at jeg ble nysgjerrig på hvorfor jeg handler som jeg gjør og hvordan jeg kan bruke disse personlige egenskapene aktivt til å bli en bedre leder."

Steinar Dahlen

Fagsjef Budsjett og Styring – Nesodden kommune

"I dette masterprogrammet har økt kunnskap om lederteamets utfordringer og muligheter stått sentralt for meg. Det har vært spesielt matnyttig å lære om effektive ledergrupper. Jeg har fått større bevissthet om mangfoldets styrke og gode verktøy for å lede kreative prosesser, for å nevne noe. Kort sagt, alt om hvordan organisasjoner kan fungere bedre, har gått rett inn i min egen lederhverdag."

TONE ULLTVEIT-MOE

Kultursjef Drammen Kommune

Forelesere

Trond Kjærstad har en embedseksamen i psykologi fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag i konsulentfirmaet Promethevs.

Donatella De Paoli har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og foreleser om prosjektteam og ledelse av kompetansebaserte organisasjoner.

Video

Forskning viser at team potensielt gir mer kreativitet, bedre beslutninger og mer deling av informasjon mellom medarbeidere. I videoen under forteller førsteamanuensis Donatella De Paoli og høyskolelektor Trond Kjærstad om programmet Teamledelse som lærer deg å skape gode prestasjoner og å håndtere mellommenneskelige prosesser.

Teamledelse

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2020

1. samling: 10.02 - 13.02
2. samling: 23.03 - 26.03
3. samling: 25.05 - 28.05 * Samlingen gjennomføres i Barcelona
4. samling: 01.09 - 04.09
5. samling: 13.10 - 16.10

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2019

1. samling: 04.02 – 08.02
2. samling: 19.03 – 22.03
3. samling: 23.04 – 26.04* Samlingen gjennomføres i Barcelona
4. samling: 27.08 – 30.08
5. samling: 30.10 – 01.11

Bergen: Gjennomføring vår/høst 2019

1. samling: 11.03 - 15.03* Dato endret 17.12.18
2. samling: 02.04 - 05.04
3. samling: 04.06 - 07.06* Samlingen gjennomføres i Barcelona
4. samling: 03.09 - 06.09
5. samling: 21.10 - 23.10 

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?