Masterprogram

Teamledelse

Med dette masterprogrammet blir du en bedre teamspiller og teamleder, med fokus på å bidra til forbedrede teamprestasjoner.

HVORFOR TEAMLEDELSE?

I programmet fokuserer vi på kreativitet, kultur og diversitet i team, og du bygger kompetanse og ferdigheter i å lede ulike former for team. Vi ser på hvordan du kan skape gode rammer for økt teamlæring, og hvordan bruk av kreativitet, improvisasjon og metaforer kan bidra til å styrke teamet, dets beslutninger og prestasjoner.

Programmet belyser utfordringer og muligheter i ulike former for team: Lederteam, høykompetanseteam, og internasjonale og interkulturelle team. Du får innsikt og verktøy som stimulerer til mer samarbeid, og som bidrar til å øke prestasjoner i team som ikke fungerer optimalt.

Programmet gir kunnskap og ferdigheter til å lede ulike former for team. Samtidig vil det gi ferdigheter i å forbedre samarbeidsevner og prestasjoner i suboptimalt fungerende team.

Etter fullført program vil du kunne gjennomføre, videreutvikle, og skape prestasjonsforbedringer innen teamet, og ha kunnskaper og holdninger som forbedrer teamets samarbeidsevner.

EMNEOVERSIKT

  • Teamutvikling og teamorganisering; grunnlag for teamprestasjoner og intervensjoner for å bedre prestasjonene.
  • Kompleksitetsforståelse i organisering av team med høykompetente medarbeidere.
  • Kreativitet, kommunikasjon og bruk av metaforer for felles virkelighetsforståelse innen teamet.
  • Særlige utfordringer for lederteam; forbedringer og coaching av lederteam.
  • Teamarbeid i en interkulturell kontekst.

"I dette masterprogrammet har økt kunnskap om lederteamets utfordringer og muligheter stått sentralt for meg. Det har vært spesielt matnyttig å lære om effektive ledergrupper. Jeg har fått større bevissthet om mangfoldets styrke og gode verktøy for å lede kreative prosesser, for å nevne noe. Kort sagt, alt om hvordan organisasjoner kan fungere bedre, har gått rett inn i min egen lederhverdag."

TONE ULLTVEIT-MOE

Kultursjef Drammen Kommune, Master of Management Alumni

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 12. februar 2018
Stavanger: 16. oktober 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2017

1. samling: 07.02 - 10.02 
2. samling: 13.03 - 17.03 
3. samling: 09.05 - 12.05 * Gjennomføres i Barcelona 
4. samling: 04.09 - 06.09 
5. samling: 31.10 - 03.11

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2018

1. samling: 12.02 - 16.02
2. samling: 03.04 - 06.04
3. samling: 29.05 - 01.6
4. samling: 05.09 - 07.09
5. samling: 30.10 - 02.11

Stavanger: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 16.10 - 20.10
2. samling: 05.12 - 08.12
3. samling: 07.02 - 09.02
4. samling: 13.03 - 16.03
5. samling: 24.04 - 27.04 * Gjennomføres i Barcelona

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Fagansvarlige: Donatelle De Paoli, førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon, og Trond Kjærstad, høyskolelektor II ved institutt for kommunikasjon og kultur.
Søk nå