-
Kurs masternivå

Teamledelse

Med dette masterprogrammet blir du en bedre medspiller og teamleder. Programmet handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming.

HVORFOR TEAMLEDELSE?

Team betyr å arbeide flatere, tverrfaglig og mer fleksibelt mot etablerte mål. Gode team gir muligheten til selvrealisering gjennom læring og samspill med andre.

I et digitalisert og kunnskapsbasert arbeidsliv har team fått en fornyet oppmerksomhet fordi det er arbeidsformen som egner seg best. Prestasjoner, kunnskapsledelse, kreativitet og innovasjon, beslutninger og prosesser er basis for programmet. Vi henvender oss til deltagere og ledere av team fra ulike bransjer og organisasjoner, der team brukes som organiseringsprinsipp for kundeorientering, som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer mm.

I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og -team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst. I dette programmet fokuseres det på å forbedre dine egne og andres samarbeidsevner og prestasjoner. Kurset har fem hovedtema, som utgangspunkt for hver samling.

"Dette kurset gav meg fine perspektiver innenfor teamutvikling og teamorganisering. Kurset passet perfekt for meg som har jobbet som leder og prosjektleder i over 20 år, men som savnet den teoretiske forankringen på hvorfor noen blir høypresterende og andre faller igjennom. Kurset kan på det sterkeste anbefales for dem som ønsker å jobbe i eller lede team"

Magnus Weiby

Co-Founder MIOT

"I dette masterprogrammet har økt kunnskap om lederteamets utfordringer og muligheter stått sentralt for meg. Det har vært spesielt matnyttig å lære om effektive ledergrupper. Jeg har fått større bevissthet om mangfoldets styrke og gode verktøy for å lede kreative prosesser, for å nevne noe. Kort sagt, alt om hvordan organisasjoner kan fungere bedre, har gått rett inn i min egen lederhverdag."

Tone Ulltveit-Moe

Kultursjef Drammen Kommune

Programmets samlinger

  • Prestasjoner i team: sentrale teorier og problemstillinger innenfor teamorganisering og - utvikling, samt gi en grunnleggende forståelse av hva som er grunnlaget for teamprestasjoner og intervensjoner for å bedre disse.
  • Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid: gi en oversikt av relevante teorier og perspektiver på teamledelse av høykompetente medarbeidere, samt ledelse av disse i en digital tid. Samlingen vil fokusere på utfordringer og tilsvarende lederperspektiver som bør anvendes.
  • Kreativitet i team: en forståelse for hvordan kreativitet, nyskapning og innovasjon kan utvikles i team. Kommunikasjon påvirker teamets felles forståelse og forestillingsverden. Vi vil være opptatt av kommunikasjon og hvilke prosesser, omgivelser, improvisasjoner, teknikker og metaforer som stimulerer kreativitet i team. Denne samlingen vil bli holdt i Barcelona- en by kjent for entreprenørskap og kreativitet.
  • Ledergrupper- og beslutningsteam: innsikt om utfordringene som leder- og beslutningsteam står ovenfor, samt å gi deltagerne kompetanse til å forbedre beslutningstagning i egne team eller lederteam, samt å veilede slike team.
  • Prosesser i team: en dypere forståelse av den interne dynamikken i team, og den sentrale betydningen dette har for teamprestasjoner. Vi utforsker paradokset som oppstår i ekte teamarbeid, hvor gjensidig avhengighet både er en forutsetning for å lykkes og en av de viktigste betingelsene for konflikt og manglende tillit.

Forelesere

Trond Kjærstad

Trond Kjærstad

Trond Kjærstad har en embedseksamen i psykologi fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag i konsulentfirmaet Promethevs.

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og foreleser om prosjektteam og ledelse av kompetansebaserte organisasjoner.

Video

Forskning viser at team potensielt gir mer kreativitet, bedre beslutninger og mer deling av informasjon mellom medarbeidere. I videoen under forteller førsteamanuensis Donatella De Paoli og høyskolelektor Trond Kjærstad om programmet Teamledelse.

Teamledelse

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2022
1. samling: 31.01 - 03.02
2. samling: 28.03 - 31.03
3. samling: 09.05 - 12.05
4. samling: 06. - 09.09
5. samling: 17.10 - 20.10 *Samling i Barcelona

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.