-
Kurs masternivå

Teamledelse

Dette er kurset for deg som ønsker å bli en bedre teamleder og medspiller. Her lærer du om beslutninger, prosesser, kreativitet og innovasjon i team.

Dette lærer du:

  • Prestasjonsledelse i team.
  • Sammensetning av team
  • Innovasjon i team.

Dette kurset er satt sammen av kunnskap og ideer fra psykologi, ledelse og humanistiske fag, og bygger på forskning om arbeidsgrupper og team. Det passer både for deg som allerede er leder, eller for deg som ønsker å bli det. Kurset er også nyttig for deg som er deltaker i ulike team. 

Her lærer du om hva som skaper fremragende prestasjoner i team, og hvordan du kan motivere og lede personer til å yte sitt beste. Du lærer også hvordan du kan sette sammen team med personer som passer godt sammen. 

Når kurset er ferdig vil du ha en bedre forståelse av hvordan du kan styrke både dine egne og andres evner til prestasjon og samarbeid. I tillegg vil du utvikle evnen til å ta mer informerte beslutninger og erkjenne potensialet for innovasjon i team. 

Andre eksempler på temaer vi skal innom er kreativitet i team, hvordan motivere krevende personer, ledelse av virtuelle team og ledergrupper

"Dette kurset ga meg perspektiver innenfor teamutvikling og teamorganisering. Kurset passet perfekt for meg som har jobbet som leder og prosjektleder i over 20 år, men som savnet den teoretiske forankringen på hvorfor noen blir høytpresterende og andre faller igjennom."

Magnus Weiby

Co-Founder MIOT

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset tilbys i på campus i Nydalen i Oslo, og består av fem samlinger som går over to til fire dager. Det vil også være webinarer mellom samlingene. Siste samling gjennomføres i Barcelona, noe det anbefales at studentene deltar på. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg til ordinær studieavgift. 
 
Når kurset starter får du også tilgang til en læringsplattform. Der finner du filmer med gjennomgang av det sentrale i hvert kapittel, og oppgaver du kan bruke for å teste egen forståelse. Dette gjør at du kan studere når det passer deg. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%.

Samlinger

Forelesere

Trond Kjærstad
Trond Kjærstad

Trond Kjærstad har en embedseksamen i psykologi fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag i konsulentfirmaet Promethevs.

Bilde av foreleser Donatella De Paoli
Bilde av foreleser Donatella De Paoli

Donatella De Paoli har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har vært gjesteforsker ved Stanford University. Hun forsker og foreleser om ledelse i det digitale, teamarbeid, kreativitet og kunstbaserte metoder. 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 14 arbeidsdager på samlinger, to halve dager på webinarer og tre dager til individuell hjemmeeksamen. 

I tillegg kommer tiden du må sette av til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurset faktureres i to rater: 1. mars for vårsemesteret og 1. oktober for høstsemesteret.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se alle kurs innen ledelse

 

Kursdetaljer